Ero sivun ”Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
'''Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto''' eli '''IUCN''' on kansainvälinen luonnonvarojen suojelemista edistävä [[ympäristöjärjestö]]. Vuonna [[1948]] perustetun järjestön päämaja sijaitsee [[Sveitsi]]n [[Gland]]issa.
 
==Järjestön tarkoitus==
 
==Järjestön tarkoitus==
Järjestön tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja varmistaa luonnonvarojen käyttö ekologisesti kestävällä tavalla.
 
Järjestön tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja varmistaa luonnonvarojen käyttö ekologisesti kestävällä tavalla. IUCN edistää luonnonsuojelututkimusta, toteuttaa erilaisia käytönnön luonnonsuojeluhankkeita eri puolilla maailmaa ja edistää alan toimijoiden yhteisiä pyrkimyksiä kehittää ja toteuttaa luonnonsuojelua edistäviä toimintaohjelmia, lainsäädäntöä ja parhaita käytäntöjä.
[[Kuva:IUCN-Headquarters.jpg|thumb|285px|right|IUCN päämaja Sveitsin Glandissa.]]
 
 
Nimi IUCN tulee englanninkielisestä selitteestä '''International Union for Conservation of Nature'''. Järjestön nimi oli maaliskuuhun 2008 saakka ''The World Conservation Union'' ({{k-fi|Maailman luonnonsuojeluliitto}}) ja sitä ennen, vuoteen 1990 saakka ''International Union for Conservation of Nature and Natural Resources''.
 
 
==Valtiot ja kansalaisjärjestöt jäseninä==
 
IUCN on maailman laajin ympäristöalan verkosto, johon kuuluu niin valtioita kuin kansalaisjärjestöjä. IUCN:ään kuuluu noin 1 200 jäsenorganisaatiota 140 maasta. Jäseninä on 90 valtiota ja 120 muuta valtion organisaatiota sekä lähes 1000 [[kansalaisjärjestö]]ä ja 40 muuta organisaatiota.
 
 
==Suomalaiset jäsenet muodostavat Suomen kansallisen IUCN-komitean==
 
Suomesta jäsenenä on vuodesta 1968 Suomen valtio, jota edustaa ympäristöministeriö. Muita jäsenorganisaatioita ovat Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och miljö, WWF Suomi ja Suomen riistakeskus. Suomen luonnonsuojeliiton edeltäjä Suomen luonnonsuojeluyhdistys oli IUCN:n perustajajäsen.
 
Muita jäsenorganisaatioita ovat Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och miljö, WWF Suomi ja Suomen riistakeskus. Suomen luonnonsuojeliiton edeltäjä Suomen luonnonsuojeluyhdistys oli IUCN:n perustajajäsen.
 
Suomen IUCN-komitea toimii Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n suomalaisten jäsenten yhteistyöelimenä ja asiantuntijaryhmänä. Komiteassa on jäsenenä ja asiantuntijana myös muita alan organisaatioita. Suomen IUCN-komitea valmistelee IUCN:n kokouksissa esille tulevia asioita kansallisesti ja edistää liiton sääntöjen mukaista toimintaa Suomessa.
Suomen IUCN-komitean puheenjohtaja on ympäristöneuvonantaja Matti Nummelin ulkoasiaianministeriöstä. IUCN:n hallitus hyväksyi Suomen kansallisen komitean vuonna 1991 ensimmäisten joukossa.[[Kuva:Marina von Weissenberg credits IUCN small.jpg|thumb|200px|right|Marina von Weissenberg]]
 
 
IUCN-komitea toimii yhdyssiteenä ja tiedonvälittäjänä IUCN:ää koskevissa asioissa. Se valmistelee ja sovittaa yhteen IUCN:n suomalaisten jäsenorganisaatioiden kannanottoja päätöslauselmista ja muista asioista, jotka ovat tulossa käsiteltäväksi liiton kokouksissa. Lisäksi se välittää muitakin kansallisia aloitteita, vastauksia ja kommentteja IUCN:lle. Komitea järjestää seminaareja IUCN:n toimikenttään kuuluvista asioista.
 
 
Kansallisen tiedonvälityksen tehostamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi Suomen IUCN-komitea käsittelee keskeisintä IUCN:n päätös- ja tietoaineistoa sekä valmistelee riippumattomana asiantuntijaryhmänä aineistosta omia kannanottoja ja tiedotteita. Jokaisella IUCN:n suomalaisella jäsen¬organisaatiolla on luonnollisesti oikeus toimia myös itsenäisesti parhaaksi katsomallaan tavalla IUCN:n toimielimissä ja päätöksenteossa.
 
 
Suomen IUCN-komitean puheenjohtaja on ympäristöneuvonantaja Matti Nummelin ulkoasiaianministeriöstä.
 
 
Ympäristöministeriön 8.3.2010 antaman asettamiskirjeen mukaan komitean nykyinen toimikausi ulottuu vuoden 2013 loppuun. IUCN:n päättävä elin IUCN Council on hyväksynyt Suomen IUCN-komitean virallisesti kansalliseksi toimielimeksi keväällä 1999.
 
 
[[Kuva:Marina von Weissenberg credits IUCN small.jpg|thumb|200px|right|Marina von Weissenberg]]
==Suomalainen IUCN:n varapuheenjohtajana 2013-2016==
 
Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg valittiin IUCN:n hallituksen jäseneksi kaudella 2008-2012 yhdeksi kolmesta Länsi-Euroopan edustajasta. Hänet valittiin syyskuussa 2012 Etelä-Koreassa pidetyssä IUCN:n maailmankongressissa toiselle kaudelle 2012-2016 IUCN:n hallitukseen.
 
 
Tammikuussa 2013 von Weissebberg valittiin IUCN:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Muut varapuheenjohtajat ovat Argentiinasta, Yhdysvalloista ja Pakistenista. von Weissenberg on ensimmäinen suomalainen IUCN:n hallituksessa.
 
 
von Weissenberg on Suomen IUCN-komitean jäsen. Hän on toiminut aikaisemmin komitean sihteerinä ja puheenjohtajana vuosina 2003-2009.
 
 
==Kattava asiantuntijaverkosto==
* ymparistö-, talous- ja sosiaalipolitiikan komissio (Commission on Environmental, Economic and Social Policy CEESP)
* ekosysteemien hoidon komissio (Commission on Ecosystem Management CEM)
 
 
Suomalaisia asiantuntijoita on jäsenenä kaikissa muissa komissioissa paitsi ekosysteemien hoidon komissiossa CEM:ssä. Lajiensuojelukomissiossa on on yli 20 suomalaista, suojelualuekomissiossa yli 10, ympäristölakikomissiossa 1 ja ympäristökasvatus- ja viestintäkomissiossa 6 asiantuntijaa. Lisäksi on kahden komission (CEESP ja SSC) yhteisessä asiantuntijaryhmässä 1 suomalainen.
 
 
==Eläimet, kasvit, ekosysteemit ja suojelualueet==
 
Järjestön toimikenttään kuuluvat kaikki maailman eläin- ja kasvilajit, maailman erilaiset luontokohteet eli ekosysteemit sekä suuri määrä merkittäviä, ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia asioita.
 
 
Järjestö pitää yllä lajien [[uhanalaisuusluokitus]]ta ja maailman luonnonsuojelualueiden luokitusta.
 
 
Järjestön jäsenkokoukset (Maailmankongressit) pidetään joka neljäs vuosi. Vuonna 2008 kokouspaikkana oli Barcelona. Syksyllä 2012 Maailmankongressi järjestettiin Jejun saarella Etelä-Koreassa. Jäsenkokoukselle esitetyistä jäsenaloitteista on syntynyt merkittäviä kansainvälisiä sopimuksia, kuten uhanlaisten lajien kauppaa säätelevä CITES-sopimus.
 
 
==Countdown 2010 - Luonnon puolesta==
 
IUCN ja Euroopaan komissio lanseerasivat vuonna 2004 Countdown 2010 -nimisen aloitteen, jonka tarkoituksena on kiinnittää kansalaisten, yritysten, kuntien ja muiden toimijoiden sekä median huomio keinoihin, joilla voidaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Kukin EU-maa on vuorollaan vastuussa aloitteen eteenpäin viemisestä EU-puheenjohtajuutensa aikana.
 
 
==Paras luontoteko -kilpailu==
 
Suomi oli Countdown-koordinaatiovastuussa syksyllä 2006, jolloin järjestettiin kilpailu Paras teko Suomen monipuolisen luonnon puolesta. Sen voitti Helsingin kaupungin rakennusviraston käsityöpaja, joka on maisemoinut Vuosaaren maantäyttöalueen ja kaatopaikan nimeltään Vuosaaren huippu luonnon monimuotoisuutta lisäämällä ja kotimaisia lajeja hyödyntäen. Vuoden 2008 Countdown-kunniakirjan voitti Paras luontoteko -kilpailussa Espoon kaupunki, joka päätti suojella 550 hehtaaria (5,5 km2) maata kaupungin 550-vuotisjuhlan kunniaksi. Vuonna 2010 kilpailun voitti Luonnonperintösäätiö, joka ostaa maa-alueita ja perustaa niille luonnonsuojelualueita.
 
Vuoden 2008 Countdown-kunniakirjan voitti Paras luontoteko -kilpailussa Espoon kaupunki, joka päätti suojella 550 hehtaaria (5,5 km2) maata kaupungin 550-vuotisjuhlan kunniaksi. Vuonna 2010 kilpailun voitti Luonnonperintösäätiö, joka ostaa maa-alueita ja perustaa niille luonnonsuojelualueita.
 
Countdown-aloitteen päätyttyä vuoden 2010 lopussa Suomen IUCN-komitea on jatkanut Paras luontoteko -kilpailun järjestämistä joka toinen vuosi. Vuonna 2012 kilpailun voittajiksi valittiin kolme toimittajaa: Peter Buchert Hufvudstadsbladetista, Päivi Mäki-Petäjä MTV3:sta ja Ann-Mari Rannikko Turun Sanomista. Heidän ansiostaan luonnon moninmuotoisuuden suojelun tärkeys on saanut runsaasti näkyvyyttä mediassa.
 
 
==Aiheesta muualla==
61

muokkausta