Avaa päävalikko

Muutokset

1 636 merkkiä lisätty ,  7 vuotta sitten
tuloerot
Erityisesti Krugman, Fujita ja Mori jukaisivat pitkin 1990-lukua tutkimuksia, jotka täydensivät uutta talousmaantiedettä kaupungistumisen käynnistymisen selityksillä. Selitykset liittyvät kuljetuskustannuksiin, maaseutuväestön tasaiseen jakautumaan ja alueelliseen erikoistumiseen. Teoria muistuttaa Christallerin keskuspaikkateoriaa, mutta mikrotaloustieteellisistä lähtökohdista.<ref name="kurssi"/>
 
== Alueiden väliset tuloerot ==
Maailmassa on vaikuttanut teollistumisen jälkeen voimakas [[kaupungistuminen]]. Samaan aikaan kehittyneessä maailmassa on pääsääntöisesti tapahtunut alueiden välisten tuloerjojen pienenemistä. Kehittyvät maat erityisesti Afrikassa ovat samaan aikaan jääneet jälkeen. Tuloerot ovat siis toisaalta pienentyneet eli ''konvergoituneet'' kahdessa ryhmässä (kehittyneet ja kehittyvät maat), mutta kasvaneet eli ''divergoituneet'' niiden väillä.
 
Tuloerojen konvergenssia voidaan mitata jakamalla alueiden välinen keskihajonta tulojen keskiarvolla. Näin mitattua konvergenssia kutsutaan ''sigma-konvergenssiksi''. Toinen tapa on mitata jonkin lähtöajankohdan tulotason ja sen jälkeisen kasvun yhteyttä. Jos alhaisen tulon alueella on voimakkaampi kasvu kuin korkean tulon alueella, puhutaan ''beta-konvergenssista''. Nämä kaksi konvergenssilajiaeivät välttämättä esiinny yhtäaikaisesti.
 
On myös syytä tehdä ero ''tuotannontekijätulojen'' (tulot pääomasta ja työstä) ja ''käytettävissä olevien tulojen'' (tulot verojen ja tulonsiirtojen jälkeen) välillä. Ensimmäisellä mitattuna esimerkiksi tuloerot Suomessa kasvoivat 1980-1990, mutta jälkimmäisellä mitattuna pienenivät.
 
Edelleen alueellisia tuloeroja mitattaessa on tärkeä huomioida mitataanko tuloja ''kotitaloutta'' kohti vai ''kulutusyksikköä'' kohti, joka tarkottaa painotettua henkeä kohti mitattua kulutusta. Esimerkiksi Helsingin seudulla merkittävä osa alueellisista tuloeroista mitattuna kotitalouksien kesken häviää kun tuloeroja mitataan kulutusyksikköä kohti.<ref name="kurssi"/>
== Lähteet ==
<references/>
4 892

muokkausta