Tiukasti suojeltu alue

kansainvälisten säädösten mukaan tarkimmin suojeltu alue

Tiukasti suojeltu alue (IUCN:n luokka 1a) on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n luokituksen mukaan luonnonsuojelualue, joka on perustettu luonnon monimuotoisuuden ja mahdollisten geologisten tai geomorfologisten kohteiden suojeluun. Tiukasti suojelluilla alueilla virkistyskäyttö tai muu käyttö ovat tarkkaan säädeltyjä ja rajoitettuja suojeluarvojen säilyttämiseksi.[1]

Tiukasti suojeltujen alueiden ensisijaisena päämääränä on suojella ekosysteemiä, joka on lajistoltaan tai monimuotoisuudeltaan poikkeuksellinen alueellisesti, kansallisesti tai maailmanlaajuisesti. Lisäksi tiukasti suojeltujen alueiden tavoitteena on säilyttää malliesimerkkejä luonnonympäristöstä tieteellistä tutkimusta varten tai toisaalta säilyttää luonnon kulttuuriarvoa.[2]

Lähteet muokkaa

  1. Mervi Heinonen & Sanna-Kaisa Juvonen: IUCN:n suojelualueluokituksen soveltaminen Suomessa (pdf) 12.6.2013. Metsähallitus. Viitattu 27.11.2016.
  2. IUCN Category Ia - Strict Nature Reserve Biodiversity A-Z. 20.11.2014. Viitattu 27.11.2016. (englanniksi)