Tilapäinen valiokunta

Tilapäinen valiokunta on kunnanvaltuuston asettama tilapäinen toimielin, joka perustetaan erityisen asian käsittelyä varten.[1]

Kuntalaissa säädetään, että tilapäinen valiokunta valmistelee luottamushenkilöiden erottamista koskevan asian tai kunnanjohtajan erottamista taikka toisiin tehtäviin siirtämistä koskevan asian. Tilapäinen valiokunta voidaan myös asettaa hallinnon tarkastamista ja lausunnon antamista varten.

Jos kunnanhallitusta ei saada päätösvaltaiseksi jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksistä johtuen, on valtuuston asetettava tilapäinen valiokunta hoitamaan niitä asioita, joita kunnanhallitus ei pysty päättämään esteellisyyksien vuoksi.

Tilapäisen valiokunnan asettamisesta päättää kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä tai kun neljäsosa valtuutetuista sitä aloitteessa vaatii. Tilapäisen valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tilapäisen valiokunnan toimikausi loppuu, kun asian käsittely päättyy kunnassa.[2]

LähteetMuokkaa

  1. Tilapäinen valiokunta Kuntaliitto. Viitattu 1.10.2018.
  2. 410/2015. Kuntalaki (35. pykälä) Finlex. Viitattu 1.10.2018.