Tietoturvamaksu

Tietoturvamaksu on veronluonteinen maksu, jolla katetaan Viestintävirastolle aiheutuvat kustannukset sen hoitaessa osansa viestintäverkkojen tietoturva-asioista. Maksu peritään kerran vuodessa teleyrityksiltä, jotka tarjoavat omaa tai toiselta haltuunsa saamaa viestintäverkkoaan käytettäväksi viestien siirtoon ja jakeluun. Sitä ei kuitenkaan peritä televisio- ja radiotoiminnasta.

Yrityksen liikevaihdon perusteella määräytyvällä maksulla katetaan Viestintäviraston käyttö-, henkilö-, toimitila- ja pääomakustannukset, jotka aiheutuvat

  • tietojen keräämisestä tietoturvauhkista ja -loukkauksista
  • tietoturvaloukkausten selvittelyistä
  • tietoturvasta tiedottamisesta
  • teleyrityksille asetettujen velvollisuuksien noudattamisen valvonnasta
  • neuvonnasta

Maksajat hyötyvät edellisten lisäksi siitä, että yleinen luottamus teletoimintaa kohtaan säilyy.

Tietoturvamaksu sisältyy sähköisen viestinnän tietosuojalakiin (Suomen säädöskokoelma 516/2004), joka tuli voimaan 1. syyskuuta 2004. Maksu on osa viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan turvaamista sekä tietoturvan edistämistä.

Koska kyseessä on valtiosääntöoikeudellisesti vero, maksu tuloutetaan valtion talousarvion tuloihin ja Viestintävirastolle osoitetaan vastaavan suuruinen määräraha. Maksuja arvioidaan vuonna 2005 kertyvän 0,54 miljoonaa euroa. Teletoiminnan liikevaihto vuodessa on noin 3400 miljoonaa euroa.