Tietotekniikka-alan IT2000 sopimusehdot

Tietotekniikka-alan IT2000 sopimusehdot on laadittu käytettäviksi kotimaisten yritysten tai yhteisöjen välisissä tietotekniikkaan liittyvissä toimituksissa. Ehdot eivät sovellu kuluttajakauppaan. Ehtojen laadintaan on osallistunut sekä asiakkaan että toimittajan edustajia. Mukana ovat olleet Keskuskauppakamari, Suomen Logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry.[1] Nykyiset IT2000 sopimusehdot on julkistettu joulukuussa 1999, ja viimeksi niitä on päivitetty toukokuussa 2004.[2] Sopimusehtoja on uudistettu palvelemaan entistä paremmin sekä toimittajan että asiakkaan tarpeita.[3] Uudistetut IT2010-sopimusehdot julkaistiin toukokuussa 2010.[4]

Tietotekniikka-alan IT2000 sopimusehtoja käytettäessä on aina varmistettava niiden sopivuus kyseiseen tilanteeseen. On myös suositeltavaa liittää sopimusehdot osaksi sopimusasiakirjaa, jotta niiden velvoittavuus käy selväksi kummallekin osapuolelle. IT2000-paketti koostuu yleisistä sopimusehdoista sekä erityisehdoista eri käyttötarkoituksiin. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi erityyppisille sopimuksille ja salassapitosopimukselle kehitetyt sopimusrunkomallit.[1]

IT2000 vakiosopimusehtojen lisäksi on tarpeen sopia tapauskohtaisesti lisä- tai erityisehdoista, kuten projektin vaihejaosta ja sopimuksen mahdollisesta konserniulottuvuudesta. Muutokset vakioehtoihin on tällöin merkittävä selkeästi näkyviin. Ellei näin tehdä, sopimusta ei saa kutsua IT2000 sopimukseksi. Periaatteena ehtojen soveltamisessa on, että osapuolten sopima ehto syrjäyttää IT2000 sopimuksen kyseisen ehdon ristiriitatilanteessa.[1]

IT2000 sopimusehtojen käyttötarkoituksetMuokkaa

 • IT2000 YSE yleiset sopimusehdot
  • Ehdot soveltuvat tietotekniikka-alan tuotteiden (esim. laitteiden, ohjelmistojen, tietovälineitten tai niihin liittyvän kirjallisen aineiston) kauppaan ja käyttöoikeuksien luovutukseen sekä erilaisiin asiantuntijapalveluihin (esim. asennus-, huolto-, ylläpito-, tuotetuki-, konsultointi- tai koulutuspalvelut).[5] Yleisiä sopimusehtoja käytetään aina yhdessä erityisehtojen kanssa.[1] Jos ehtoja tulkittaessa yleisten ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriitaa, erityisehdot ovat etusijalla.[6]
 • IT2000 ELT erityisehtoja laitetoimituksista
  • Ehdot soveltuvat tietotekniikka-alan laitekauppaan ja -vuokraukseen, ja ne täydentävät yleisiä sopimusehtoja.[7]
 • IT2000 EVT erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista
  • Ehdot soveltuvat tietotekniikka-alan valmisohjelmistojen käyttöoikeuden luovutukseen, ja ne täydentävät yleisiä sopimusehtoja. Valmisohjelmistoksi määritellään useille asiakkaille markkinoitava ja lisensioitava ohjelma. Määrittely kattaa myös ohjelman dokumentaation sekä ohjelmistoon liittyvät tietovälineet.[8]
 • IT2000 EAT erityisehtoja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista
  • Nimensä mukaisesti ehdot soveltuvat tietotekniikka-alan asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksiin, ja ne täydentävät yleisiä sopimusehtoja. Ohjelmisto on asiakaskohtainen, jos
   • toimittaja on tehnyt sen tiettyä asiakasta varten,
   • toimittaja on muokannut sitä tiettyä asiakasta varten tai
   • toimittaja on tehnyt tiettyä asiakasta varten muutoksia valmisohjelmistoon.[6]
 • IT2000 EAP erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista
  • Nimensä mukaisesti ehdot soveltuvat tietotekniikka-alan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin, ja ne täydentävät yleisiä sopimusehtoja.[9] Palvelun tarjoamisesta voidaan tehdä määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Palveluna voidaan suorittaa myös määrätty tehtävä.[9] Ehdot eivät sovellu jatkuvaan laitteiden huoltopalveluun tai ohjelmistojen ylläpitoon.[10]
 • IT2000 ELH erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista
  • Nimensä mukaisesti ehdot soveltuvat tietotekniikka-alan laitteiden huoltopalveluihin, ja ne täydentävät yleisiä sopimusehtoja. Sopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.[11]
 • IT2000 EOY erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista
  • Ehdot soveltuvat sekä valmisohjelmistojen että asiakaskohtaisten ohjelmistojen ylläpitoon,[12] ja ne täydentävät yleisiä sopimusehtoja. Sopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.[13]
 • IT2000 PTE pientoimitusehdot
  • Ehdot käsittävät supistetussa muodossa yleiset sopimusehdot sekä erityisehdot laitetoimituksista ja valmisohjelmistojen toimituksista. Toimitukseen voi sisältyä kertaluonteisia palveluja. Pientoimitusehtojen yhteydessä käyttöoikeuksien ja takuun määrittelyyn on tarkoitus käyttää valmistajan vakiosopimusehtoja.[12]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b c d Ohjeita tietotekniikka-alan IT2000 sopimusehtojen käyttämisestä. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., sivu 1-2.
 2. http://www.wsoypro.fi / Yritysonline / Sopimusoikeus ajankohtaiskatsaus / Uudet IT2000-sopimusehdot tulossa (15.2.2010), viitattu 5.5.2010.
 3. http://www.keskuskauppakamari.fi/Media/Tiedotteet/UUDET-IT2010-SOPIMUSEHDOT-HELPOTTAVAT-IT-PALVELUJEN-HANKKIMISTA (Arkistoitu – Internet Archive), viitattu 5.5.2010.
 4. http://news.cision.com/fi/keskuskauppakamari/r/uusien-it2010-sopimusehtojen-kysynta-vilkasta,c532672
 5. IT2000 YSE – Yleiset sopimusehdot. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., kohdat 1.1–1.3.
 6. a b IT2000 EAT – Erityisehtoja asiakaskohtaisen ohjelmiston toimituksesta. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., kohdat 1.1–1.2.
 7. IT2000 ELT - erityisehtoja laitetoimituksista. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., kohta 1.1.
 8. IT2000 EVT - erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., kohdat 1.1–1.2.
 9. a b IT2000 EAP – Erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., kohta 1.1.
 10. Ohjeita tietotekniikka-alan IT2000 sopimusehtojen käyttämisestä. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., sivu 3.
 11. IT2000 ELH - erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., kohta 1.1.
 12. a b Ohjeita tietotekniikka-alan IT2000 sopimusehtojen käyttämisestä. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., sivu 4.
 13. IT2000 EOY erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista. IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehdot. Keskuskauppakamari, Suomen logistiikkayhdistys ry, Tietotekniikan liitto ry ja Tietotekniikan Palveluliitto TIPAL ry., kohta 1.1.