Tiedekansallispuisto

Tiedekansallispuisto on Hämeenlinnan Evon alueelle ehdotetun kansallispuiston julkisuudessa käytetty ilmaus. Suomen lainsäädäntö ei tunne tiedekansallispuiston käsitettä.

Ehdotettavan tiedekansallispuiston on siksi täytettävä ne seikat, jotka Luonnonsuojelulaissa (1096/1996) on säädetty kansallispuiston perustamisedellytyksistä.[1]

Tästä johtuen Ympäristöministeriö antoi 16. joulukuuta 2020 Helsingin yliopistolle toimeksiannon nimetä Evon tiedekansallispuiston valmistelua taustoittavan alueellisen työryhmän. Työryhmän toimikausi on 25. tammikuuta 2021 – 30. kesäkuuta 2021.[2]

Lähteet

muokkaa