Thomsonin sironta

Thomsonin sironta tarkoittaa fysiikassa sähkömagneettisen säteilyn siroamista varatusta hiukkasesta. Se on nimetty englantilaisen fyysikon Joseph John Thomsonin mukaan.

Kosmisen taustasäteilyn arvellaan olevan lineaarisesti polarisoitunutta thomsonin sironnan vuoksi. Nykyisellä WMAP- ja tulevalla Planck-satelliitilla pyritään mittaamaan tätä polarisaatiota.