Terapeuttinen indeksi

Terapeuttinen indeksi (TI) kuvastaa koeoloissa selvitettyä lääkkeen suurimman mahdollisen ja pienimmän vaikuttavan annoksen suhdetta. Suurempi suhdeluku kertoo, että annoksen suuruus voi vaihdella väljemmissä rajoissa.[1]

Käytännössä käytetään ilmaisua terapeuttinen leveys, joka tarkoittaa suurimman ja pienimmän hoitoannoksen suhdetta. Suurin annos perustuu usein farmakopean ilmaisemaan enimmäisannokseen, joka on määritelty käytännön kokemusten ja kliinisfarmakologisten tulosten perusteella.[2]

Lähteet Muokkaa

  1. Farmasia, Annosvaste, Uku.fi
  2. Lääkeannos, Medicina.fi (Arkistoitu – Internet Archive)