Terapeuttinen indeksi

Terapeuttinen indeksi (TI) kuvastaa koeoloissa selvitettyä lääkkeen suurimman mahdollisen ja pienimmän vaikuttavan annoksen suhdetta. Suurempi suhdeluku kertoo, että annoksen suuruus voi vaihdella väljemmissä rajoissa.[1]

Käytännössä käytetään ilmaisua terapeuttinen leveys, joka tarkoittaa suurimman ja pienimmän hoitoannoksen suhdetta. Suurin annos perustuu usein farmakopean ilmaisemaan enimmäisannokseen, joka on määritelty käytännön kokemusten ja kliinisfarmakologisten tulosten perusteella.[2]

Lähteet

muokkaa
  1. Farmasia: Annosvaste Farmasian laitos. Uku.fi. Viitattu 13.3.2010. [vanhentunut linkki]
  2. Lääkeannos Medicina.fi. Arkistoitu 7.3.2007. Viitattu 13.3.2010.