Takuusäätiö

organisaatio

Takuusäätiö on suomalainen sosiaalialan järjestö. Säätiö myöntää takauksia järjestelylainoihin ja tarjoaa maksutonta puhelin- ja chatneuvontaa raha- ja velkavaikeuksissa oleville ihmisille ja heidän läheisilleen.

Erityisesti säätiö tukee kriisitilanteessa olevien henkilöiden, kuten laitoksissa olleiden, sairaudesta tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä taloudelliseen kriisitilanteeseen joutuneiden omaehtoista selviytymistä. Lisäksi säätiö edistää ja kehittää taloudenhallintaan ja sosiaaliturvaan liittyviä auttamiskeinoja sekä vapaaehtoisia velkojen järjestelyitä mm. tekemällä aloitteita, antamalla lausuntoja, osallistumalla tutkimustoimintaan ja kouluttamalla eri alojen ammattilaisia.

Toiminnassa huomioidaan velallisten, velkojien sekä yhteiskunnan näkökulmat. Takuusäätiö saa tukea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).[1]

HistoriaMuokkaa

Säätiö perustettiin vuonna 1990 vankilapappien aloitteesta. Tarkoituksena oli tarjota vankilasta tai muista laitoksista vapautuneille keinoja velkojen ja korvausten maksuun. Varat takaustoiminnan aloittamiseen saatiin Kirkon yhteisvastuukeräyksellä vuonna 1991. Säätiön perustajajäseniä ja taustayhteisöjä ovat A-klinikkasäätiö, Oulun, Tampereen ja Turan evankelisluterilaiset seurakunnat, Kirkkohallitus, Rikosseuraamuslaitos, Suomen Diakonialaitosten liitto, Suomen Katulähetysliitto, Kirkkopalvelut sekä Suomen Mielenterveysseura.[2]

Toiminta käynnistyi pari vuotta ennen velkajärjestelylain voimaantuloa. Vuonna 1994 oikeusministeriö antoi säätiölle tehtäväksi tiedottaa velkajärjestelylaista ja kouluttaa syntymässä olevaa velkaneuvoja-ammattikuntaa. Vuoden 2002 lopussa neuvojien tiedotus- ja koulutusvastuu siirtyi Kuluttajavirastolle edellisenä vuonna voimaan tulleen talous- ja velkaneuvontalain myötä.

Säätiön toiminta laajeni 1990-luvun puolivälissä, kun takauksia ryhdyttiin myöntämään kaikille ylivelkaantuneille ihmisille. Säätiö osallistui sosiaalisen luototuksen kokeiluprojektiin vuosina 1998-2003, jolloin laki sosiaalisesta luototuksesta astui voimaan ja tehtävä siirtyi kunnille.[2]

Takuusäätiö käynnisti maksuttoman valtakunnallisen puhelinneuvonnan Velkalinjan vuonna 1995 oikeusministeriö aloitteesta. Toiminta on vakiintunut osaksi maksu- ja velkavaikeuksissa olevien ihmisten alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa heidän etsiessä apua tilanteeseensa. Velkalinja on ollut osana kahden eri ministeriön valtakunnallista projektia: vuosina 2002-2004 oikeusministeriön toimeenpanemassa valtakunnallisessa velkasovinto-ohjelmassa ja vuosina 2009–2010 työ- ja elinkeinoministeriön kuluttajan taloudenhallintaa lisäävässä hankekokonaisuudessa.[3]

25 toimintavuotensa aikana säätiö on auttanut noin 75 000 velkaongelmiin joutunutta ihmistä.[4]

Projektit ja hankkeetMuokkaa

 • Omille jaloille -projekti (2007–2009) ja -hanke (2010–2011)[2]
 • Velkasovinto-ohjelma (2002–2004)[2]
 • Sosiaalisen luototuksen projekti (1998–2002)[2]
 • Työllä tukea vankien velanhoitoon (2010–2011)[2]
 • Mun talous -hanke (2013–2017)[2]
 • Pienlaina-projekti (2013–2017)[2]
 • Talouspolku-hanke (2016–2017)[2]

LähteetMuokkaa

 1. Takuusäätiön avustushistoria STEA. Viitattu 16.8.2020.
 2. a b c d e f g h i Historia Takuusäätiö. Viitattu 16.8.2020.
 3. Kuluttajaliitto[vanhentunut linkki]
 4. Tietoa meistä Takuusäätiö. Viitattu 16.8.2020.

Aiheesta muuallaMuokkaa