Taitto

graafisen suunnittelun osa-alue
Tämä artikkeli kertoo aineistonvalmistelutyövaiheesta. Taitto on myös painoa seuraava graafisen teollisuuden viimeistelytyövaihe.

Taitto tarkoittaa toimituksellisen tekstin ja visuaalisten elementtien sommittelua visuaalisesti mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon. Taiton tekee taittaja.

Eri tavoin taitettuja lehtiä myyntitelineessä.

Taittoa käytetään muun muassa kirjoissa, esitteissä, lehdissä, tuoteluetteloissa ja internetsivuilla. Jokainen näistä taitetaan hieman eri tavoin. Taittamiseen vaikuttavat kohderyhmä, käyttötarkoitus, käytettävissä olevat resurssit, aikataulu, tuotteen asema ja tavoitteet.

Taittotyylit muokkaa

  • Staattinen: sivut noudattavat samaa rakennetta valmiine sivumalleineen. Työtapa mahdollistaa ennakoivan eli suunnittelevan taiton.[1]
  • Dynaaminen: sivuja muunnellaan sisällön ja uutisarvon mukaan.

Lähteet muokkaa

  • Loiri, Pekka, Juholin, Elisa: Visuaalisen viestinnän käsikirja. Helsinki: Inforviestintä, 1998.

Viitteet muokkaa

  1. Anhava, Maunu: Suomi–toimitus–suomi-sanakirja selventää toimituksen kieltä STT Viestintäpalvelut. 23.8.2019. Viitattu 9.5.2024.

Aiheesta muualla muokkaa