Eri tavoin taitettuja lehtiä myyntitelineessä.

Taitto tarkoittaa toimituksellisen tekstin ja visuaalisten elementtien sommittelua visuaalisesti mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon. Taiton tekee taittaja.

Taittoa käytetään muun muassa kirjoissa, esitteissä, lehdissä, tuoteluetteloissa ja internetsivuilla. Jokainen näistä taitetaan hieman eri tavoin. Taittamiseen vaikuttavat kohderyhmä, käyttötarkoitus, käytettävissä olevat resurssit, aikataulu, tuotteen asema ja tavoitteet.

TaittotyylitMuokkaa

  • Staattinen: sivut noudattavat samaa rakennetta
  • Dynaaminen: sivuja muunnellaan sisällön ja uutisarvon mukaan

LähteetMuokkaa

  • Loiri, Pekka, Juholin, Elisa: Visuaalisen viestinnän käsikirja. Helsinki: Inforviestintä, 1998.