Avaa päävalikko
Tämä artikkeli käsittelee filosofian ja psykologian käsitettä. Muut merkitykset täsmennyssivulla.

Tabula rasa (latinaa), suom. tyhjä taulu on käsitys, jonka mukaan ihminen syntyy "pää täysin tyhjänä", ja ihmisen identiteetti rakentuu täysin syntymän jälkeisten kokemuksien pohjalta.

John Locken empirismissä tyhjällä taululla tarkoitetaan tietoteoreettista ajatusta siitä, että ihmiset tulevat maailmaan ilman synnynnäisiä prosessointisääntöjä havaintomaailmalle. Ymmärrys muodoista, väreistä, kausaliteetista tai moraalista syntyy puhtaasti kokemusten ja havaintojen perusteella. Näin ollen ihmisellä ei ole synnynäistä apriorista tietoa.

Myöhemmin yhteiskuntatieteissä tyhjän taulun idea on myös ymmärretty niin, että ympäristö determinoi melko pitkälle henkilön identiteetin rakentumisen.

Lapsi tabula rasana: Kun lapsi syntyy, hänen henkiset ja fyysiset ominaisuutensa sekä aistinsa olivat vielä melko kehittymättömiä, mutta ne kehittyivät ympäristövaikutteiden ja kokemusten kautta.

Katso myösMuokkaa