TGK

yksityistetyn energiayhtiön määritelmä Venäjällä

TGK (ven. ТГК, Территориальная генерирующая компания, Territorialnaja generirujuštšaja kompanija) on lyhenne, joka tarkoittaa RAO UES:sta yhtiöitettyjä ja yksityistettyjä, Venäjän federaatiossa sijaitsevia sähkövesivoima-, hiilivoima-, maakaasuvoima- sekä yhdistelmävoimalaitoksia, jotka tuottavat myös lämpöä. Venäjän sähköenergiauudistus aiheutti prosessin, jossa RAO UES:n omistamat voimalaitokset jaettiin neljäksitoista alueelliseksi tuotantoyhtiöksi. Näihin liitettiin alueellisia sähköntuotantoyhtiöitä ja jotka aluekoossaan myytiin huutokaupoin RAO UES:n omistajuudesta muille yhtiöille, myös ulkomaalaisille, kuten ranskalaisille, saksalaisille ja suomalaisille.lähde?

Huutokauppojen perusteella yhtiöt siirtyvät erilaisten omistajayhteisöjen omistukseen, eikä niitä ei voida enää pitää RAO UES-yhtymän tytär- tai osakkuusyhtiöinä. Kuitenkin valtiollinen energiapolitiikka vaikuttaa markkinaehtoistamisenkin jälkeen joissain yrityksissä siten, että huomattavana omistajana voi toimia esimerkiksi Gazprom tai sitä lähellä oleva taho.

Fortum ja TGK-10

muokkaa

Fortum yritti hankkia Kolskenergoa ja Lenenergoa ostamalla enemmistöosuuden Luoteis-Venäjällä toimivasta TGK-1:stä, jolla on merkittävästi myös vesivoimaa. Koska tätä ei pidetty yksityisissä lausunnoissa suotavana, hankki Fortum enemmistöosakkuuden TGK-10:stä Länsi-Siperiasta Etelä-Uralilta.lähde?

Fortumin enemmistöomistamalla TGK-10:llä ei ole vesivoimaa, joten se on Gazpromin toimittaman maakaasun varassa tai puolella laitoksistaan kivihiilen varassa, mikäli maakaasua ei käytetä. Kivihiilen käyttökustannuksiin vaikuttavat myös päästöoikeudet.