Swappailu

(Ohjattu sivulta Swappaus)

Swappailu on harrastus, jossa vaihdetaan erilaisia kuva- tai sanataideteoksiksi koristeltuja vihkoja yleensä postitse, jolloin vihkon sisältö rakentuu vähitellen, eri osallistujen yhteistyönä. Harrastuksen termistössä vaihdettuja vihkoja kutsutaan swapeiksi. Sanat swappi, swappaaminen ja swappaus tulevat englannin kielestä (to swap, swapping = vaihtaa, vaihtaminen). Swappareilla on yleensä useampia swappareita, joiden kanssa he vaihtavat swappeja säännöllisesti. Mitään perussääntöä ei sille kuitenkaan ole, kuinka monta swapparia tulee kullakin olla ja kuinka monta swappia tulee lähettää kerralla. Kertaswappi on postienvaihto, joka ei jatku säännöllisesti, vaan tapahtuu ainoastaan kerran. Swappeja voi vaihtaa myös kädestä käteen niin kutsuttuna käsipostina.

Swappailu käytännössä muokkaa

Swapin tarkoituksena on kiertää swapparilta toiselle kunnes sen maksimiosallistujamäärä on saavutettu, jolloin viimeinen osallistuja palauttaa sen omistajalleen. Aluksi swappari valmistaa swapin ja lähettää sen kiertoon, eli jollekin toiselle swapparille. Swapin vastaanottanut osallistuu swappiin sen lajin ja teeman mukaisesti yleensä joko decoilemalla eli koristelemalla tai kysymyksiin vastaamalla, ja lähettää sen sitten jälleen eteenpäin. Swapin voi myös ohittaa, eli jättää osallistumatta. Tätä varten swapeissa on usein erityinen ohitus-sivu tai -osio, johon swappari kirjoittaa nimensä tai nimimerkkinsä, jotta muut swapparit tietäisivät swapin jo käyneen hänellä. Jos erityistä ohitusaluetta ei ole, ohittaminen merkitään yleensä swapin viimeiselle sivulle. Nimi tai nimimerkki lisätään osallistujasivulle usein labelilla, eli yleensä koristeellisella ja persoonallisella lapulla, jossa on nimen lisäksi usein swapparin osoite tai sähköpostiosoite. Deco-osallistumisista labelit jätetään usein pois ja nimimerkki kirjoitetaan käsin tai esimerkiksi kirjainleimasimilla.

Swappi ei yleensä käy samalla ihmisellä useampaa kertaa eikä palaa tekijälleen välillä. Kun kierto on päättynyt (kaikki sivut ovat täynnä tai maksimiosallistujamäärä on muutoin saavutettu) swappi lähetetään joko takaisin tekijälleen tai jollekin tekijän määräämälle henkilölle, joka saattaa olla tämän tuttava tai täysin tuntematon swappari, joka on antanut luvan swappien tekemiseen itselleen (esimerkiksi labelbagissa tai swappifoorumilla).

Swapit, etenkin decot, voivat olla myös organisoituja, eli ne on tehty jonkun swappailuaiheisen foorumin tai vastaavan ryhmän kautta tietyllä teemalla ja ylläpidon arpomilla "partnerilistoilla". Yhtä teemaa kohti tehdään yleensä yksi tai kaksi swappivihkoa, ellei kyseessä ole materiaaliswappi. Tällaisessa ryhmässä voidaan yhdessä esimerkiksi äänestämällä päättää uusia teemoja kuukausittain, jonka jälkeen osallistujiksi ilmoittautuneet swapparit jaetaan teemojen mukaan partnerilistoihin. Tehdyt swapit lähetetään listojen perusteella oikeille ihmisille, jotka puolestaan saavat lähettää swapit oman päätöksensä mukaan eteenpäin minne haluavat. Joskus swapit voivat myös olla täysin järjestettyjä, eli koko osallistujalista on etukäteen päätetty, eikä swappia lähetetä ulkopuolisille ihmisille ollenkaan. Tällöin swappia kutsutaan nimellä "Round Robin" tai vain yksinkertaisesti "järjestetty swappi".

Swappilajeja muokkaa

 
Organisoitu deco teemalla Mythical Animals
 • Deco
  • Deco on swappilajeista yleisin ja sen perusideana on koristelu (engl. decoration). Teemattomassa decossa saa decoilla haluamallaan tavalla ja tyylillä. Teemalliseen decoon osallistutaan teeman osoittaman aiheen mukaisesti. Yleisiä teemoja ovat esimerkiksi erilaiset eläimet tai värit, tunnetilat ja popkulttuurin ilmiöt. Muuten mahdollisuudet ovat rajattomat, ja decoillessa voi käyttää lähes mitä tahansa mieleen juolahtavia materiaaleja: Luova decoilija saattaa tallettaa varastolaatikoihinsa jopa muiden ihmisten mielestä roskiin heitettäviä asioita. Riippuen eri ihmisten tottumuksista paksuja tai painavia esineitä ja asioita saatetaan pyrkiä välttämään. Decoilun voi joko päällystää kontaktimuovilla tai vaihtoehtoisesti jättää muovittamatta. Decot, joihin on lisätty runsaasti tekstuuria kolmiulotteisten materiaalien, kankaiden ja muiden vastaavien avulla jätetään monesti muovittamatta, ettei kontaktimuovi pilaisi decon tunnelmaa tai ulkonäköä.
  • Samanlaisten decojen vaihtelijat muodostavat helposti piirejä, joissa tietyt tyylit ja teemat saattavat muodostua yhdistäväksi tekijäksi. Tästä piiriytymisestä hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi tavallista synkemmät goottityyliset piirit, aikuisemmat scrapbooking- ja askartelijapiirit sekä taiteilijoiden muodostamat piirit. Kuvataidetta harrastavien kesken vaihdellaan usein decoja, joissa oman persoonan, tunteiden ja luovuuden ilmaisu saa erittäin laajan vapauden ja näin ollen heidän töistään löytyy runsaasti myös piirroksia ja maalauksia sekä erikoisia teemoja tai decojen muotoja.
 • Slam
  • Slaminkin kannet on usein decoiltu, mutta slamiin osallistutaan vastaamalla tekijän kirjoittamiin kysymyksiin, joita on tavallisesti slamin jokaisella tai joka toisella sivulla. Slamin osallistujasivulle kirjoitetaan nimi tai nimimerkki tai lisätään oma label, ja samalla valitaan jokin pieni merkki, joka on tavallisesti jokin pieni kuva, kirjain- tai numeroyhdistelmä. Tämä merkki lisätään jokaisen vastauksen alkuun, jotta lukija tietää kenen vastauksesta on kyse. Slamissa saattaa olla kysymysten lisäksi niin kutsuttuja kevennyksiä, joihin vastataan pyydetyllä tavalla: tlj eli tuhlaa label jos, lmj eli laita merkki jos, tai knj eli kirjoita nimesi jos. "Kirjoita nimesi, jos"-kohdassa slamin väittämä allekirjoitetaan omalla nimellä tai nimimerkillä, "laita merkki, jos"-kohdassa taasen omalla merkillä. "Tuhlaa label, jos"-kohdassa väite allekirjoitetaan liimamalla sivulle oma labeli.
 • Lyrics, Lyrix, lyriikka
  • Lyriikoihin vastataan yleensä decoilulla, johon liitetään jonkin kappaleen sanat, tai osia sanoituksesta. Teemattomaan lyriikkaan saa liittää minkä tahansa kappaleen sanat. Teemalliseen lyriikkaan liitetään jonkin teemaa vastaavan laulun sanat. Yleisiä teemoja ovat eri musiikkityylit, yhtyeet tai artistit. Teemoja voi myös soveltaa decojen tapaan ja tekijä voi valita lyriikan teemaksi esimerkiksi "Unet" tai "Talvisia lauluja".
 • Runix, runobook, runovihko
  • Runovihot vastaavat lyriikkavihkoja, mutta niissä sanoitusten sijasta liitetään decoiluun runo. Runo voi olla itse kirjoitettu tai jonkun muun tekemä.
 • FB, äffy, Friendshipbook (ystäväkirja)
  • FB:t ovat todennäköisesti ensimmäisiä milloinkaan tehtyjä swappeja. Ne ovat swappien yksinkertaisin muoto, johon ei kirjoiteta yhteystietojen lisäksi kuin mahdollisesti tykkäyslista tai toiveet uusista swappereista tai kirjeystävistä. Tykkäyslista on lista swapparin mielenkiinnonkohteista, ja niiden avulla löytää swappareikseen tai kirjeystävikseen samanhenkisiä ihmisiä. FB:itä ei yleensä koristella muuta kuin hyvin yksinkertaisesti.
 • Labelbag, labelkuori
  • Labelkuori on pieni kirjekuori tai pussi, jossa on labeleita, eli osallistujien pieniä yhteystietolappuja. Jokaisen osallistujan tehtävänä on yleensä ottaa tietty määrä labeleita kuoresta ja laittaa tilalle yhtä monta omaa labeliaan. Nostamistaan labeleista osallistuja tekee joitain swappeja. Labelkuori saattaa olla myös teemallinen, jolloin on määriteltyä millaisia swappeja labeleista tulee tehdä. Labelkuoret voivat olla jonkun henkilön omistamia, jolloin niissä on osallistujalista mukana, mutta myös ns. "ikuiseen kiertoon" tarkoitettuja, jolloin kuorta kierrätetään niin kauan kunnes se on niin kulunut, että joku päättää heittää sen roskiin.
 • Yllärikuori
  • Yllärikuori on kirjekuori, johon on tarkoitus laittaa sen omistajalle jokin pieni, mukava yllätys kuten esimerkiksi kirjepapereita, teetä, karamellia tai askartelutarvikkeita. Tavallisimmin yllärikuoreen on tarkoitus laittaa yksi pieni yllätys, tai ottaa itselleen yksi yllätys ja lisätä kaksi yllätystä.
 • Teekuori
  • Teekuori on yksi vakiintuneimmista yllärikuoren tyyppisistä swapeista. Tavaran sijasta siihen laitetaan ainoastaan teetä: Yleisimmin laitetaan teepusseja, joissa on suojakuori.
 • Vapaamuotoinen Swappi
  • Vapaamuotoinen swappi on kahden osapuolen sopima kuoren vaihto, jolloin kuori täytetään esimerkiksi kirjepapereilla, tarroilla, kosmetiikkalla, askartelutarvikkeilla jne. Joillekin ihmisille swappaus tarkoittaa juuri tätä, eivätkä he välttämättä tiedä sanan vakiintuneen myös vihkojen vaihtoa tarkoittamaan.

Lyhenteet swappailussa muokkaa

Koska monissa swappivihoissa on vähän tilaa, eikä sitä haluta haaskata "rumentaviin" teksteihin, swappareiden kesken viljellään erilaisia lyhenteitä, joista useimmat ovat myös kansainvälisesti käytössä. Käytetyimpiä lyhenteitä ovat:

 • A/A: Answer all/Vastaa kaikille
 • A/M: Answer most/Vastaa useimmille
 • A/S: Answer some/Vastaa joillekin
 • FB: Friendship book
 • FF: Friends forever/Ystäviä ikuisesti
 • FPO: Foreign pals only/Vain ulkomaalaisia kirjeystäviä
 • FSO: Foreign swappers only/Vain ulkomaalaisia swappareita
 • ICR/VP: I can return/Voin palauttaa
 • ICR/VP via: Voin palauttaa kiertotietä
 • KNJ: Kirjoita nimesi, jos...
 • KV: Kansainvälinen
 • LLP: Long letter pals/Pitkiä kirjeitä kirjoittavia kirjeystäviä
 • LMJ: Laita merkki, jos...
 • NDSW: New decoswappers wanted/Uudet decoswapparit haussa
 • NLLW: No long letter writers/Ei pitkien kirjeiden kirjoittajia
 • NPW: New pals wanted/Uudet kirjeystävät haussa
 • NSSW: New slamswappers wanted/Uudet slamswapparit haussa
 • NSW: New swappers wanted/Uudet swapparit haussa
 • SBS: Swap back soon/Swappaa pian takaisin
 • SLP: Short letter pals/Lyhyitä kirjeitä kirjoittavia kirjeystäviä
 • SNNP: Sorry, no new pals/Ei, kiitos, uusia kirjeystäviä
 • SNNS: Sorry, no new swappers/Ei, kiitos, uusia swappareita
 • TC: Take care/Pidä huolta itsestäsi
 • TLJ: Tuhlaa label, jos
 • U: You/Sinä
 • WBS: Write back soon/Kirjoita pian takaisin

ICR muokkaa

ICR (I can return eli voin palauttaa) on henkilö, jonka kanssa swappailet vakituisesti, ja joka sen vuoksi voi palauttaa täyttyneen swapin sinulle ilman ylimääräistä postikuluja. ICR:n kautta on myös turvallista palauttaa siinä tapauksessa, jos swapin omistaja onkin jo sattunut vaihtamaan osoitettaan.