Swap tarkoittaa johdannaista, jossa toinen osapuoli vaihtaa jonkin finanssi-instrumenttinsa edun johonkin toisen osapuolen instrumentin etuun.

Jos esimerkiksi yrityksellä on euromääräisiä tulevia saatavia ja dollarimääräisiä tulevia maksuja, se voi jommankumman saatavan sopivalla swap-sopimuksella suojautua riskiltä, että dollarin arvo ehtisi sillä välin laskea euron suhteen.

Swap-sopimuksilla voidaan suojautua korko-, valuutta- ja hyvin monilta muilta riskeiltä. Niitä voi käyttää myös spekulaatioon.

Esimerkiksi valuutta-swap-sopimuksessa lyhennykset tai korot yhdessä valuutassa voidaan vaihtaa lyhennyksiin tai korkoihin toisessa valuutassa. Hyödyke-swap-sopimuksessa voidaan vaihtaa esimerkiksi raakaöljyn tulevat myyntihinnat tiettyinä ajankohtina ennalta sovittuihin kiinteisiin tuloihin.

Vuonna 2009 oli korko- ja valuutta-swap-sopimuksia voimassa 426,7 miljardin dollarin edestä.lähde?