Superlatiivi

adjektiivien ja adverbien vertailumuoto
Tämä artikkeli kertoo adjektiivin taivutusasteesta. Superlatiivi on myös nominin sijamuoto.

Superlatiivi eli yliaste on adjektiivien ja adverbien vertailumuoto. Se ilmaisee ominaisuuden suurinta määrää. Muut vertailuasteet ovat positiivi ja komparatiivi.

Adjektiivin superlatiivin tunnus on taivutusmuodon mukaan yksikössä -in : -impA- : -immA-, monikossa -immAt : -impi- : -immi-. Joidenkin adjektiivien vertailuasteet muodostetaan epäsäännöllisesti. Adverbin superlatiivin tunnuksia ovat -immin ja -iten (harvinainen).

Absoluuttinen superlatiivi muokkaa

Absoluuttista superlatiivia käytetään adjektiivista esimerkiksi todettaessa sään olevan mitä kaunein, joka tarkoittaa erittäin kaunis, ja adverbista esimerkiksi mitä pikaisimmin, joka tarkoittaa erittäin pikaisesti.

Esimerkkejä superlatiivista suomenkielisin sanoin muokkaa

 • hyvä (posit.) > parempi (komparat.) > paras (superlat.)
 • nopea (posit.) > nopeampi (komparat.) > nopein (superlat.)
 • hidas (posit.) > hitaampi (komparat.) > hitain (superlat.)

Esimerkkejä superlatiivista englanninkielisin sanoin muokkaa

 • good (posit.) > better (komparat.) > the best (superlat.)
 • fast (posit.) > faster (komparat.) > the fastest (superlat.)
 • slow (posit.) > slower (komparat.) > the slowest (superlat.)
 • poisonous > (posit.) more poisonous (komparat.) > the most poisonous (superlat.)
 • beautiful > (posit.) more beautiful (komparat.) > the most beautiful (superlat.)

Englanninkielisissä sanoissa superlatiivimuodon edessä käytetään määräistä alkuartikkelimuotoa the. Englannissa on kaksi erilaista superlatiivimuotoa, joista toista käytetään lyhyiden adjektiivien superlatiivien muodostamiseen. Edellä kuvatun luettelon kolme ensimmäistä adjektiivia ovat näitä lyhyitä adjektiiveja, joissa superlatiivi muodostetaan päätteellä -est. Neljäs ja viides adjektiivi taas ovat pitkiä adjektiiveja, jotka taipuvat pitkien adjektiivien superlatiivisäännön mukaan. Näissä tapauksissa ensimmäisenä on määräinen alkuartikkeli the, sitten adverbi most(sanan most voi suomentaa eniten). Lopuksi laitetaan adjektiivi tavallisessa muodossaan.

Esimerkkejä superlatiivista ruotsinkielisin sanoin muokkaa

 • fin (posit.) > finare (komparat.) > finast (superlat.)
 • dyr (posit.) > dyrare (komparat.) > dyrast (superlat.)

Adjektiivin pääte ruotsinkielisissä sanoissa on ast. Joskus se voi olla myös pelkkä st.

Lähteet muokkaa

 • Pirkko Leino: Suomen kielioppi (kahdeksas painos). Otava, 2005.
 • WSOY: Klick 8: Texter
 • Otava: Smart Moves 2: Texts