Suomen Psykiatriyhdistys

Suomen Psykiatriyhdistys on 1913 perustettu suomalainen erikoislääkäriyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää psykiatrian tieteellisen ja ammatillisen toiminnan edellytyksiä sekä mielenterveystyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutusta, osallistuu kansainväliseen psykiatrian alan toimintaan, toimittaa julkaisuja, myöntää apurahoja, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa asiantuntijalausuntoja. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomessa laillistettu lääkäri, jonka toimiala vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Suomen Psykiatriyhdistyksen toimitilat sijaitsevat Helsingissä.[1]

Yhdistyksen tehtävät:

  • Lausuntojen antaminen: Yhdistys antaa pyydettäessä lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä tärkeiksi katsomistaan aiheista.
  • Edunvalvonta: Edunvalvonta-asioita käsittelee ja hoitaa Suomen Psykiatriyhdistyksessä Ammatillinen työryhmä, joka toimii Psykiatriyhdistyksen ja Lääkäriliiton välillä. Työryhmän ensisijaisena tehtävänä on valvoa profession etuja; mikä on psykiatrian erikoislääkärien asema terveydenhuollon järjestelmässä, ovatko työtehtävät ammattikunnan näkökulmasta perusteltuja ja miten valta-asema määritellään. Työryhmä pyrkii lisäämään psykiatrian erikoisalan merkitystä. Suomen Psykiatriyhdistyksen jäseniä on mukana Lääkäriliiton toiminnassa niin valtuuskunnassa kuin valiokuntatasolla.
  • Terveyspolitiikka: Suomen Psykiatriyhdistys antaa lausuntoja terveyspoliittisista kysymyksistä eri tahojen pyynnöstä sekä laatii oma-aloitteisesti lausuntoja ja tekee aloitteita terveyspoliittisista kysymyksistä.
  • Tieteellinen toiminta: Yhdistys tukee tieteellistä toimintaa myöntämällä apurahoja ja järjestämällä koulutusta.
  • Koulutus: Suomen Psykiatriyhdistys järjestää koulutusta psykiatrian erikoislääkäreille sekä psykiatriaan erikoistuville lääkäreille.[1]

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa