Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on vuonna 1906 perustettu toimialaliitto, joka hoitaa Suomessa toimivien huolintayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia asioita.

Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­to ry (SHLL)
Perustettu 1906
Toimiala Elinkeino- ja työmarkkinajärjestö
Kotipaikka Helsinki
Jäsenmäärä 65 jä­se­ny­ri­tys­tä
Puheenjohtaja Heikki Halmetoja
Toimitusjohtaja Petri Laitinen
Aiheesta muualla
www.huolintaliitto.fi

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto kuuluu Elinkeinoelämän keskusliittoon sekä Palvelualojen työnantajat Paltaan. Lisäksi liitto on jäsenenä Pohjoismaisessa Speditööriliitossa, huolinta-alan maailmanlaajuisessa katto-organisaatiossa FIATAssa sekä Eurooppa-järjestö CLECATissa.[1]

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton toimisto sijaitsee Helsingissä Eteläranta 10:ssä.[2]

SHLL:n tehtäväMuokkaa

SHLL:n tehtävänä on edistää huolinta-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä ja lisätä alan tunnettavuutta sekä arvostusta.

SHLL:

 • seuraa alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä sekä alaa koskevaa säädösvalmistelua, tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
 • liit­to edus­taa alaa ko­ti­mai­sis­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä jär­jes­töis­sä se­kä yh­teis­työ- ja val­mis­te­lue­li­mis­sä,
 • luo ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin alaa koskevissa asioissa,
 • edistää alan tutkimustoimintaa, laatii tilastoja ja selvityksiä,
 • seuraa alan työoloja sekä kehittää jäsentensä ja näiden työntekijöiden välistä yhteistoimintaa,
 • toimii jäsentensä ja näiden työntekijöiden välisten työriitojen välttämiseksi ja sovinnolliseksi ratkaisemiseksi sekä tukee ja avustaa jäseniään työriitojen aikana,
 • neuvottelee alan työehtosopimukset sekä osallistuu alan muun sopimustoiminnan kehittämiseen,
 • antaa jäsenille koulutusta ja neuvontaa sekä avustaa heitä soveltamaan alaansa koskevaa lainsäädäntöä ja heitä koskevia sopimuksia.[1]

JäsenistöMuokkaa

Liitolla on noin 70 jäsentä. SHL:n jäsenet edustavat noin 70–80 % huolinta-alasta.

SHLL:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto huolinta-toiminnan osalta vuonna 2017 oli arviolta noin 1,5 miljardia euroa, mikä on noin 80 % huolinta-alan kokonaisliikevaihdosta.

Liiton jäsenyritykset työllistivät vuonna 2017 yhteensä 5 900 työntekijää, joista huolintatoiminnassa toimi yhteensä noin 3 300 työntekijää. Koko huolinta-toimiala työllisti vuonna 2017 arviolta noin 4 300 työntekijää.[3]

SHLL:n toimintaMuokkaa

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton hallituksen puheenjohtajana toimii CHS Air & Sea Oy:n toimitusjohtaja Heikki Halmetoja. Toimitusjohtajana toimii Petri Laitinen.[4]

Liitossa on neljä jaostoa:

 • au­to­jaos­to,
 • len­to­jaos­to,
 • me­ri­jaos­to ja
 • tul­laus­jaos­to.

Lisäksi SHLL:ssä toimii viisi työryhmää:

 • in­no­vaa­tio ja di­gi­taa­li­suus
 • kou­lu­tus­työ­ryh­mä
 • la­ki­ryh­mä
 • vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tus­ten tur­val­li­suus­neu­vo­nan­ta­ja­ryh­mä
 • vies­tin­tä­ryh­mä.[4]

SHLL julkaisi 26.10.2020 Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan -selvityksen. Selvitys avaa huolinta-alan merkityksen Suomen ulkomaankaupan toimivuuden varmistajana ja maamme taloudellisen hyvinvoinnin turvaajana.[5]

LähteetMuokkaa

 1. a b Toiminta Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 9.8.2019.
 2. Yhteystiedot Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Arkistoitu 3.7.2019. Viitattu 9.8.2019.
 3. Faktat ja tilastot Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 14.8.2019.
 4. a b Organisaatio Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry. Viitattu 9.8.2019.
 5. Huolinta - avain toimivaan ulkomaankauppaan huolintaliitto.fi.

Aiheesta muuallaMuokkaa