Avaa päävalikko
ELÄINLÄÄKÄRILIITTO.gif

Suomen Eläinlääkäriliitto ry. on vuonna 1892 perustettu eläinlääkäreiden ammatillinen etujärjestö. Perustettaessa sen nimi oli Suomen Eläinlääkäriyhdistys. Nimi muutettiin vuonna 1963 kuulumaan Suomen Eläinlääkäriliitto – Finlands Vetrinärförbund.[1]

Eläinlääkäriliitto kuuluu korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestöön Akavaan. Liitossa on jäseniä 2706 joista 462 on opiskelijoita (20.2.2017). Liittoon kuuluu noin 85 prosenttia Suomen laillistetuista eläinlääkäreistä ja merkittävä osa opiskelijoista. Jäsenet työskentelevät eläinten terveyden- ja sairaudenhoidon, eläinsuojelun ja tarttuvien eläintautien vastustamisen parissa. He vastaavat myös elintarvikevalvontaan ja -hygieniaan ja ihmisen elinympäristön terveellisyyden valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Sisällysluettelo

TehtävätMuokkaa

Suomen Eläinlääkäriliitto määrittelee tehtävänsä seuraavasti: [2] Liiton tarkoituksena on olla yhdyssiteenä liiton jäsenten kesken, toimia eläinlääketieteen ja käytännön eläinlääkinnän edistämiseksi ja eläinlääkintälaitoksen kehittämiseksi Suomessa, valvoa eläinlääkärikunnan ammatillisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää muitakin eläinlääkärikunnan yhteisiä pyrkimyksiä.

Liiton esitteessä Eläinlääkärit. Joka päivä. kerrotaan ammatista viiden oikean eläinlääkärin työn kautta. Esite on luettavissa liiton verkkosivulla.

OrganisaatioMuokkaa

  • Valtuuskunta

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää Eläinlääkäriliiton valtuuskunta. Valtuuskuntaan kuuluu 30 jäsentä ja kymmenen varajäsentä sekä kaksi opiskelijajäsentä ja kaksi opiskelijavarajäsentä. Kaudella 2017-2019 valtuuskunnan puheenjohtaja on kunnaneläinlääkäri, ympäristöterveysjohtaja Hanna Nurmi Savukoskelta ja varapuheenjohtaja ympäristöterveyspäällikkö, elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkäri Kirsi Sario.

  • Hallitus

Hallitus on liiton toimeenpaneva elin. Hallituksen valitsee valtuuskunta syyskokouksessaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joiden tulee olla liiton jäseniä. Vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajana toimii eläinlääketieteen lisensiaatti, valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti. Varapuheenjohtajana toimii eläinlääketieteen lisensiaatti Markus Kiili.[3]

  • Liiton valiokunnat

Valiokunnat valmistelevat asioita, tekevät aloitteita ja esityksiä hallitukselle ja hoitavat kunkin valiokunnan toimenkuvaan kuuluvat asiat.

  • Liiton julkaisema Suomen Eläinlääkärilehti

Eläinlääkäriliitto julkaisee vuonna 1893 perustettua Suomen Eläinlääkärilehteä, joka on jäsen- ja ammattilehti. Lehti ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa (2017).

  • Liiton koulutuspäivät vuosittain: Eläinlääkäripäivät

Liitto järjestää vuosittain alan suurimman kotimaisen täydennyskoulutustaopahtuman, Eläinlääkäripäivät. Vuonna 2017 tapahtuma pidetään 13.-15. joulukuuta.

Kansainvälinen toimintaMuokkaa

Suomen Eläinlääkäriliitto on jäsen eurooppalaisessa eläinlääkärijärjestöjen järjestössä FVE:ssä (The Federation of Veterinarians of Europe) sekä sen alajärjestöissä UEVP:ssä (praktikot), UEVH:ssa (hygieenikot), EASVO:ssa (virkamiehet) ja EVERI:ssä (teollisuus). [4]

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa