Sukatševin metsätyyppiluokitus

Sukatševin metsätyyppiluokitus on Luoteis-Venäjällä käytettävä metsätyyppiluokitus, joka perustuu metsätyyppien luokitteluun, ei aluskasvillisuuden, vaan puulajien perusteella. Pääkriteereinä ovat valtapuulajit ja kasvupaikan boniteettiluokka. Täydentävinä määritystekijöinä ovat maaston pinnanmuodostus, vesiolosuhteet sekä pohjakerroksen ja kenttäkerroksen tunnuskasvit.

Metsätalouteen liittyvä metsänhoidollinen ohjeistus ei ole Venäjän federaatiossa suoraa seurausta tieteellisestä metsätyyppiluokituksesta, vaan metsätalouden ohjeistus tapahtuu puulajin ja puuston iän perusteella.

Suomessa määrityksen perustana on nopeammin kenttäkerroksen perusteella havaittava metsätyyppioppi.

MetsätyypitMuokkaa

MännikötMuokkaa

KuusikotMuokkaa