Subjektivismi (ontologia)

Ontologinen tai metafyysinen subjektivismi on ontologinen näkökanta, jonka mukaan todellisuuden olemassaolo riippuu tajunnasta. Sen mukaan havainto on todellisuutta, eikä taustalla ole erillistä todellisuutta, joka olisi olemassa havainnoista riippumatta. Subjektivismi voi myös pitää tietoisuutta todellisena havainnon sijasta.

Subjektivismi on toisaalta eräs vastaus kysymykseen ”onko todellisuus olemassa?”, ja toisaalta kysymykseen ”riippuuko todellisuus meistä, vai onko se itsenäinen?”. Ensin mainitun suhteen subjektivismin vastakohtana on ontologinen realismi, jälkimmäisen suhteen ontologinen objektivismi. Objektivismi katsoo, että on olemassa kaiken taustalla oleva 'objektiivinen' todellisuus, joka havaitaan eri tavoilla.

Subjektivismia ei tule sekoittaa sellaisiin näkemyksiin kuin ”kaikki on illuusiota” tai ”ei ole olemassa sellaista asiaa kuin todellisuus”. Subjektivistit katsovat, että todellisuus on tarpeeksi todellista, mutta että sen luonne suhteessa tiettyyn tietoisuuteen riippuu tästä tietoisuudesta.

George Berkeleyn empiristinen idealismi (subjektiivinen idealismi) oli eräs subjektivismin muoto, koska hän katsoi, että oliot ovat olemassa vain sikäli kuin ne havaitaan. Platonilainen realismi taas oli eräs objektivismin muoto, koska se katsoi, että ideat ovat olemassa objektiivisesti ja meistä riippumatta.

Katso myösMuokkaa

Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: en:Subjectivism