Styreenioksidi

kemiallinen yhdiste

Styreenioksidi kuuluu epoksidien eli oksiraanien aineryhmään ja on heterosyklinen yhdiste. Aineen kemiallinen kaava on C8H8O ja rakennekaava C6H5CHCH2O. Siitä käytetään myös nimiä fenyylietyleenioksidi, fenyylioksiraani, styreeniepoksidi ja styryylioksidi.

Styreenioksidi
Styrene oxide.png
Tunnisteet
CAS-numero 96-09-3
Ominaisuudet
Kemiallinen kaava C8H8O
Moolimassa 120,15 g/mol g/mol
Ulkomuoto Väritön-vaaleankeltainen neste
Tiheys 1,052 g/cm³
Sulamispiste −36,6 °C (200 K)
Kiehumispiste 194 °C (467 K)
Liukoisuus Huonosti veteen

Styreenioksidi on palavaa normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritöntä - vaaleankeltaista nestettä, jolla tunnusomainen haju. Styreenioksidin moolimassa on 120,15 g/mol, sulamispiste −36,6 °C, kiehumispiste 194 °C, suhteellinen tiheys 1,052 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 76 °C (c.c.), itsesyttymislämpötila 498 °C ja CAS-numero 96-09-3. Aine liukenee huonosti veteen.

Styreenioksidi voi polymeroitua ollessaan yli 200 °C:n lämpötilassa emästen, happojen ja eräiden metallisuolojen vaikutuksesta.


Ympäristö- ja terveysvaikutuksetMuokkaa

Lyhytaikaisessa altistumisessa styreenioksidi ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä sekä voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Pidempiaikainen altistuminen voi aiheuttaa ihon herkistymistä. Styreenioksidi on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3) sekä perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle vaaraa aiheuttavaksi aineeksi. Styreenioksidi on myrkyllistä kaloille.

Aiheesta muuallaMuokkaa