Monitori (audio)

(Ohjattu sivulta Studiomonitori)

Monitori eli tarkkailukaiutin on äänentoistossa kaiutin, jota käytetään esimerkiksi esiintymislavalla. Monitoroinnin tarkoituksena on varmistaa, että esiintyjät kuulevat itsensä ja toisensa. Monitoroinnin merkitys esityksen onnistumisen kannalta on erittäin suuri. Studiomonitori on äänentoistoltaan hyvin laadukas passiivi- tai aktiivikaiutin, jota käytetään esimerkiksi äänitysstudiossa.

Esimerkki monitorien sijoittelusta esiintymislavalla.

MonitorityyppejäMuokkaa

KulmamonitoriMuokkaa

Kulmamonitori on yleensä esiintymislavan lattialla sijaitseva kaiutin, jossa kaiutinelementti on kulmittain lattiatasoon nähden. Näin kaiuttimen tuottama ääni kohdistuu käyttäjän kannalta oikeaan suuntaan. Kulmamonitoreina käytettävät kaiuttimet suuntaavat usein ääntä melko selvästi kaiutinelementin osoittamaan suuntaan.

Yhtyekeikoilla kulmamonitoreja on useimmiten yksi tai useampia kutakin muusikkoa kohden. Kustakin kulmamonitorista kuuluu yleensä muusikon toiveiden mukainen miksaus omasta soitosta sekä muista soittimista ja lauluista. Pienillä lavoilla ei kulmamonitoreita ole välttämättä lainkaan tai niitä ei ole kaikilla muusikoilla, suuremmilla lavoilla monitoreja voi olla kullakin useitakin. Kaiuttimien suuntaavuuden vuoksi niitä täytyykin olla useita, jos tila on suuri ja esiintyjä liikkuu.

HotspotMuokkaa

Hotspot on pieni monitori, joka sijoitetaan yleensä lattiaa lähemmäs muusikon korvaa, esimerkiksi kosketinsoittimen päälle tai mikrofonitelineen päähän. Kuuluvuus on usein kulmamonitoria parempi ja äänenpaine pienempi. Suuren suuntaavuutensa vuoksi hotspotia käytetään yleensä vain paikallaan pysyvien muusikoiden kohdalla (esimerkiksi kosketinsoittaja, rumpali). Hotspotissa saattaa olla mahdollisuus itse säädellä äänenvoimakkuutta tai soitinten balanssia (esimerkiksi oma soitin ←→ muu materiaali).

SidefillMuokkaa

Sidefill tarkoittaa lavan sivussa lattiatasoa korkeammalla olevia kaiuttimia, jotka luovat esiintymislavalle yleistä äänikuvaa. Sidefillit eivät ole henkilökohtaisia. Sidefilleja voidaan käyttää esimerkiksi tanssiesityksissä ja muissa tilanteissa, joissa esiintyjät liikkuvat paljon. Myös suurille esiintyjämäärille (esimerkiksi kuoro) voidaan käyttää sidefill-monitoreja. Vaikka kulmamonitoreja käytettäisiinkin, käytetään varsinkin suurilla lavoilla usein myös sidefilleja muun muassa täyttämään kulmamonitorien jättämiä "aukkoja" lavalla.

Sidefillit tuottavat usein kierto-ongelmia. Suurin syy tähän on mikrofonien kannalta kriittinen suuntaus. Lavalla käytettyjen mikrofonien yleisin suuntakuvio on hertta tai super hertta/ kardioidi, jolloin sivusta tuleva signaali pääsee suoraan mikrofoniin ja vahvistuu kierroksi.

KorvamonitoriMuokkaa

Paljon esiintyvät muusikot käyttävät usein korvamonitoreja. Korvaan laitetaan yleensä korvatulppa (esimerkiksi korvan mukaan muotoiltu), johon on liitetty piikkimäinen kuuloke. Usein korvamonitorit ovat langattomia, jolloin kuulokejohto kytketään vyötäröllä, taskussa tms. pidettävään vastaanottimeen. Rumpalit ja muut paikallaan pysyvät muusikot käyttävät toisinaan myös langallisisa korvamonitoreja tai tavallisia kuulokkeitakin.

Korvamonitorien suurimpia etuja on lavan äänenpaineen laskeminen. Tämä helpottaa salimiksauksen tekemistä (myös matalampi äänenpaine salissa on mahdollinen) ja ennen kaikkea suojaa esiintyjien sekä yleisön kuuloa. Toinen suuri etu on kuuluvuuden paraneminen, sillä halutut äänet kuuluvat paremmin, kun ne tulevat suoraan korvaan yleiseen meluun sotkeutumisen sijaan.

Korvamonitorointi poistaa käytännössä kierto-ongelmat kokonaan.

Muut monitoritMuokkaa

Termiä monitorointi voidaan käyttää myös esiintymislavan kuuntelun järjestämisestä äänentoiston keinoin pukuhuone- ja muissa taustatiloissa. Tämä voi tapahtua siirreltävien monitorikaiuttimien lisäksi esimerkiksi keskusradion kautta.

Monitorointia käytetään myös äänitarkkailuun, editointiin, miksaukseen, masterointiin ja tehosteiden luomiseen. Lavamonitoreihin/ korvamonitorointiin ajetaan myös usein "klikki" tempon kontrolloimiseksi.

Suomessa valmistetaan hyviä ja tunnettuja monitoreja. Esimerkiksi Genelec on arvostetuimpia monitorikaiuttimia koko maailmassa. Myös kustomoituja ja räätälöityjä tarkkailukaiuttimia valmistetaan jatkuvasti, koska usein studioiden erityisvaatimukset, asennusoptiot tai henkilökohtaiset mieltymykset eivät kohtaa valmiiden tuotteiden kanssa.

MonitorointijärjestelytMuokkaa

Monitorointi hoidetaan yleensä monitorimikseriltä, joka sijaitsee useimmiten lavan sivussa. Pienimuotoisissa tilaisuuksissa monitoroinnin saattaa hoitaa myös salimiksaaja, jolloin se tehdään yleensä samalla mikserillä, jolla salimiksauskin tehdään. Jos käytetään erillistä monitorimikseriä, käytetään yleensä myös erillistä monitorimiksaajaa. Käytettäessä kahta mikseriä mikrofonilinjat haaroitetaan lavalla salimikserille ja monitorimikserille.

Monitorikaiuttimiin ääni johdetaan mikseriltä joko päätevahvistimien kautta tai aktiivikaiuttimia käytettäessä suoraan kaiuttimeen. Ennen vahvistimia ja kaiuttimia signaalia prosessoidaan usein esimerkiksi taajuuskorjaimella. Langattomiin korvamonitoreihin signaali ohjataan mikseristä lähettimen kautta.

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Toivanen, Jarmo: Teknillinen akustiikka, "Kaiuttimet", s. 261-359. Espoo: Otakustantamo, 1976. ISBN 951-671-123-5.