Steven Reiss oli psykologian ja psykiatrian professori Ohio State Universitystä USA:sta. Hän valmistui 1968 Dartmouth Collegesta kunniamaininnalla ja 1972 psykologian tohtoriksi Yalen yliopistosta. Social Science Citation Indexin mukaan professori Reiss oli yksi vaikutusvaltaisimmista tutkijoista maailmassa, ja hän oli erikoistunut henkiseen jälkeenjääneisyyteen ja kehitys­häiriöihin (engl. mental retardation and development disabilities, MR/DD).

Steven Reiss.

Professori Reiss toi julki vaikutusvaltaisia uusia ideoita. Hänen ajatuksensa "diagnostisesta varjostuksesta" vaati huomiota psykiatristen oireiden alidiagnosointiin ihmisillä, jotka kärsivät MR/DD -ongelmista. Hänen tutkimuksensa auttoi dokumentoimaan miljoonan alihoidetun ja voimattoman amerikkalaisen potilaan tarpeet, jotka kärsivät niin henkisestä jälkeenjääneisyydestä kuin mielen­terveydellisistä sairauksista.

Professori Reiss kehitti yhdessä Harvardin yliopiston professorin Richard McNallyn kanssa konseptin pelkoherkkyydestä (engl. anxiety sensitivity, AS), jonka ytimessä on oletus siitä, että pelko motivoi ihmisiä eri tavoin. PsychInfon mukaan tämä teoria on poikinut yli 400 vertaisarvioitua tutkimusta. Tutkimusten tulokset ovat osoittaneet, että on mahdollista huomata taipumus paniikkihäiriöön vuosia ennen oireiden ilmentymistä. USA:n armeija on soveltanut AS-teoriaa löytääkseen ne alokkaat, jotka todennäköisimmin joutuisivat paniikkiin ensitaistelun aiheuttaman stressin johdosta. Professori Reiss on soveltanut AS-teoriaa myös kaksoisdiagnosointiin.

Professori Reiss kehitti ainoan persoonallisuustestin, joka perustuu ihmisten omiin näkemyksiin siitä, mikä heitä motivoi, Reissin motivaatioprofiilin (RMP). RMP on ensimmäinen tieteellisesti kehitetty ja validi ihmisen yksilöllisiä motiiveja mittaava testi. Reissin mukaan ihmisiä motivoi 16 elämän perusmotiivia (engl. life motives). Kullakin ihmisellä on täysin yksilöllinen motivaatioprofiili, koska nämä eri motiivit vaikuttavat heissä eri tavoin. Reissin motivaatio­profiilia käytetään työkaluna mm. itsetuntemuksen parantamisessa, ihmisten ja tiimien johtamisessa, stressinhallinnassa, urheiluvalmennuksessa ja ura- ja opinto-ohjauksessa.

Reissin motivaatio­profiiliin liittyen Steven Reiss julkaisi useita artikkeleita ja kolme kirjaa, joiden nimet ovat ”Who am I? The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define Our Personalities” (2000), ”The Normal Personality: A New Way of Thinking About People” (2008) sekä vuonna 2015 ilmestynyt "The 16 Strivings for God: The New Psychology of Religious Experiences".

Steven Reiss menehtyi 28. lokakuuta 2016 kotonaan Ohiossa Yhdysvalloissa.

Lähteet muokkaa

  • Steven Reiss (2000) Who am I? The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define our Personalities. Berkley Books, New York.
  • Steven Reiss (2008) The Normal Personality: A New Way of Thinking About People. Cambridge University Press, New York.
  • Steven Reiss (2015) The 16 Strivings for God: The New Psychology of Religious Experiences. Mercer University Press. Macon, Georgia.
  • Reiss Motivaatioprofiili (RMP): www.rmp-nordic.com, www.idspublishing.com, www.motivaatiotalo.fi
  • http://www.psychologytoday.com/experts/steven-reiss-phd

Aiheesta muualla muokkaa