Sotilasvirka on puolustusvoimissa sotilaallinen virka, johon nimitetään upseerit, erikoisupseerit, opistoupseerit ja aliupseerit.

Upseerit nimittää sotilasvirkoihin tasavallan presidentti.

Sotilasvirassa palvelevia koskee rikoslain 24 luvussa määritetyt erityisvelvoitteet, heillä on laissa määritetty velvollisuus ylläpitää ja kehittää sotilaan perustaitoja ja fyysistä suorituskykyä. Fyysinen suorituskyky ja kenttäkelpoisuus tulee osoittaa vuosittaisissa testeissä. Sotilasviroissa palvelevilla on siirtymisvelvollisuus. Kansanedustajaksi ei voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä.

Sotilasvirassa palvelevien sotilaseläkkeeseen oikeuttava palvelusaika on 30 vuotta ja pakollinen eläkkeelle siirtymisikä on 55 vuotta pl. everstit ja kenraalit 60 vuotta. Sotilaseläkejärjestelmä tuottaa sodan ajan joukkoihin ammattisotilaita ja sotilasjohtajia. Siksi ammattisotilaat ovat vakituisen palveluksen jälkeen, erossa vakituisesta palveluksesta (evp) 55 - 60-vuotiaina.

Maanpuolustuskorkeakoulussa voi opiskella upseerin perustutkintoina sotatieteiden kandidaatin ja maisteriin tutkinnon sekä jatkotutkintoina yleisesikuntaupseerin tutkinnon ja sotatieteiden tohtorin tutkinnon.

Aliupseerit opiskelevat puolustushaarakouluissa.

Puolustusvoimat järjestää kaikille henkilöille tehtävissä tarvittavaa täydennyskoulutusta.

Tämä sotaan tai sodankäyntiin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.