Solvaus oli vuoden 1889 rikoslaissa määritelty kunnianloukkaus. Nykyisin voimassa olevassa rikoslaissa solvausta ei enää tunneta, vaan sen on korvannut kunnianloukkauksesta annetut säännökset. Solvaus poistui rikoslaista vuonna 2000.[1] Solvaus oli pienempi rikos kuin herjaus, koska rangaistukset solvauksesta olivat lievemmät.

Solvauksen tunnusmerkistö vanhassa laissa muokkaa

3 §. Joka muulla kuin herjaavalla tavalla loukkaa toista häväisevällä lauseella, uhkauksella, taikka muulla halventavalla teolla, rangaistakoon solvauksesta enintään kahdensadan markan sakolla tahi vankeudella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi.

Jos solvaus tehdään julkisesti, taikka painotuotteen, kirjoituksen tahi kuvallisen esityksen kautta, jota syyllinen levittää tahi levityttää; olkoon rangaistus sakkoa enintään viisisataa markkaa taikka vankeutta korkeintaan neljä kuukautta.

Nykyinen laki muokkaa

Nykyisessä rikoslaissa rikosnimikkeet ovat kunnianloukkaus ja törkeä kunnianloukkaus, jotka on määritelty solvauksesta poikkeavalla tavalla.[2]

Lähteet muokkaa

  • Vuoden 1889 rikoslain 27 luku

Viitteet muokkaa

  1. Laki rikoslain muuttamisesta 9.6.2000/531 (kumottu 27 luku ja muutettu 24 luku).
  2. Rikoslain 24 luku 9 §. (Arkistoitu – Internet Archive)

Aiheesta muualla muokkaa