Sisältösana

Sisältösana eli leksikaalinen sana tarkoittaa sanaa, jolla on referentiaalinen merkitys eli joka viittaa kielenulkoisen maailmaan. Sisältösanoja ovat substantiivit, adjektiivit ja verbit. Sisältösanojen lisäksi kielessä on funktiosanoja, joilla ei ole referentiaalista merkitystä.[1] Esimerkiksi lausekkeessa tyttö ja poika sisältösanoja ovat sekä tyttö että poika, jotka viittaavat kielenulkoisiin olioihin, mutta ja on funktiosana, joka ilmaisee rinnastuksen, kieliopillisen suhteen kahden olion välillä. Sisältösanat muodostavat avoimen luokan, eli kieleen voi tulla koko ajan lisää esimerkiksi substantiiveja ja verbejä.

LähteetMuokkaa