Siisak on Nekon ohella ainoa Raamatussa nimeltä mainittu faarao. Hänen mainitaan 1. Kuningasten kirjan mukaan olleen Israelin liittolainen, tehneen Rehabeamin hallintokaudella hävitysretken Juudaan ja vieneen sotasaaliina Jerusalemin temppelin kulta-aarteen.

Nimi Siisak on perinteisesti yhdistetty faarao Shosenq I:een. Ensimmäisenä tämän assosiaation teki egyptologian perustaja Jean-François Champollion. Karnakista löytyneen reliefin mukaan Shosenq teki sotaretken Palestiinaan, mutta Jerusalem ei ole valloitettujen kaupunkien joukossa, ja valloitetut kaupungit kuuluvat alueelle, joka Raamatun mukaan kuului pohjoisvaltakuntaan (Israelin kuningaskuntaan). David Rohlin revisioidun kronologian mukaan Siisak olisi ollut sama kuin Ramses II; hänen puolestaan tiedetään valloittaneen Jerusalemin, ja eräässä reliefissä, joka on ajoitettu hänen kaudelleen, näkyy sotasaaliin joukossa juuri sellaisia kilpiä, joita Salomo asetti temppeliin.