Siemenpuuhakkuu on tapa toteuttaa päätehakkuu, jossa metsään jätetään 50–150 puuta hehtaarille siemenpuiksi, minkä myötä uudistettava metsäala uudistuu luontaisesti. Siemenpuiksi jätetään puita, jotka ovat hyväkuntoisia ja terveitä. Siemenpuuhakkuu sopii alueille, missä maaperä on karkeaa tai keskikarkeaa ainesta ja metsätyyppi on kuiva tai kuivahko kangasmetsä. Kun siemenpuuhakkuu suunnitellaan hyvin, se on edullinen metsänuudistamistapa, jossa säästetään kustannuksia. Siemenpuiden avulla tapahtuvan metsän uudistamisen onnistuminen riippuu lämpösummasta, maaston korkeudesta merenpinnasta ja siemenvuosista. Lämpösumman vähetessä ja korkeuden merenpinnasta kasvaessa onnistumisen mahdollisuudet pienenevät.[1] Siemenpuuhakkuu sopii paremmin mäntymetsään ja toinen väljennyshakkuuseen kuuluva päätehakkuutapa, suojuspuuhakkuu sopii paremmin kuusimetsään. Väljennyshakkuutavat sopivat silloin, kun uudistettava metsäalue ei ole altis liialliselle heinittymiselle tai vesakoitumiselle. Jos väljennyshakkuu ei sovi uudistettavalle metsäalelle, metsään sopiva päätehakkuutapa on avohakkuu. Uudistettava metsäalue kannattaa rajata, jotta myöhemmät metsänhoitotoimenpiteet on helppo tehdä.[2] Uudistettavaa metsää voidaan valmistaa 10–15 vuotta aikaisemmin siemenpuuhakkuuseen harvennushakkuilla. Joskus metsäalue on vaikeasti uudistettava ja silloin siemenpuuhakkuu voidaan tehdä kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa siemenpuita jätetään 80–150 hehtaarille ja myöhemmin ne karsitaan, niin että siemenpuita jää 20–50 hehtaarille. Kun taimikko on kasvanut tarpeeksi pitkäksi, siemenpuut hakataan ylispuuhakkuuna.[3]

Siemenpuumäntyjä ja männyn taimikkoa Luumäellä 1989.

Lähteet muokkaa

  1. Hakkuutapa - siemenpuuhakkuu Metsät kuntoon. Viitattu 10.9.2023.
  2. kasvatuksen-hakkuut-toteutus Luontaiseen uudistamiseen tähtäävät jaksollisen kasvatuksen hakkuut Metsänhoidon uudistukset. Viitattu 10.9.2023. [vanhentunut linkki]
  3. Satu Rantala: Tapion taskukirja, s. 155-156. 25. uudistettu painos. Metsäkustannus, 2008. ISBN 978-952-5694-26-0.