Seulasarja on joukko tarkoin määriteltyjä seuloja, joita käytetään kiviaineksen raekoostumuksen määrityksessä. Tietoa maa-aineksen raekoostumuksesta tarvitaan erityisesti maalajien luokittelemisessa.

Seulat muokkaa

Seulojen aukkojen muoto on neliö tai pyöreäaukkoisen seulan reikien koon tulee vastata neliömäistä nimelliskokoa. Seulan aukon mitta tarkoittaa neliönmuotoisen aukon sivun mittaa. Eri seulojen aukkojen nimelliskoot ovat standardin SFS-EN 933-2 mukaan seuraavat:

 • 0,063 mm
 • 0,125 mm
 • 0,250 mm
 • 0,500 mm
 • 1 mm
 • 2 mm
 • 4 mm
 • 8 mm
 • 16 mm
 • 31,5 mm
 • 63 mm
 • 125 mm

Seulat 0,063–2 mm ovat verkkoseuloja, joissa neliömäiset aukot muodostuvat ristikkäin kudottujen lankojen väleihin. Seulat 4–125 mm ovat reikäseuloja, joissa levyyn on tehty samankokoisia neliönmuotoisia aukkoja.

Seulonta muokkaa

Jotta seulontatulokset olisivat vertailukelpoisia on myös seulonnan suorittaminen tarkoin määritelty ja se soveltuu sekä luonnonkiviainekselle että keinokiviainekselle. Lämpökaapissa (110 ±5 °C) kuivattu kiviaines kaadetaan aukkokooltaan suurimman seulan päälle ja seulan koneellisen tai käsin suoritetun ravistelun jälkeen punnitaan seulan päälle jääneen aineksen massa. Seulan aukkojen läpi mennyt aines siirretään pienempiaukkoisen seulan päälle. Seulonnan jälkeen punnitaan taas seulalle jääneen aineksen massa ja näin jatketaan kaikkien eri kokoisten seulojen kanssa. Hienoaineksen eli fillerin rakeisuuden määrityksessä käytetään ilmasuihkuseulontaa.

Lähteet muokkaa

 • Standardi SFS-EN 933-1. Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1. Rakeisuuden määrittäminen. Seulontamenetelmä. Suomen standardisoimisliitto 1998, korjattu 2003.
 • Standardi SFS-EN 933-2. Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 2. Rakeisuuden määrittäminen. Seulasarjat, aukkojen nimelliskoko. Suomen standardisoimisliitto 1996.