Seosrehuruokinta eli aperuokinta on ruokintatapa, jossa karkearehu, väkirehu sekä kivennäis- ja vitamiinirehu annetaan tasaiseksi sekoitettuna massana. Seosrehuruokinnassa voidaan hyödyntää märkiä sivutuotteita, joiden jakaminen eläimille olisi muilla tavoin työlästä. Seos voidaan valmistaa seosrehuvaunulla, kiinteillä sekoituslaitteistoilla ja seosrehurobotilla. Seosrehuruokinta voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin:

  • Seosruokinta eli TMR (engl. sanoista Total Mixed Ration). Tässä ruokinnassa kaikki ruokintaryhmässä olevat eläimet saavat saman rehun eikä siinä ole kaksinkertaista ruokintatekniikkaa.
  • Täydennetty seosruokinta eli PMR (engl. sanoista Partial Mixed Ration). Tässä seosrehuruokintatyypissä eläinryhmälle jaetaan perusrehuseos, jota täydennetään jokaiselle yksilölle annetavalla yksilöllisellä väkirehuannoksella.[1].
Seorehua ruokintapöydällä

Samalla tilalla on mahdollista käyttää kumpaakin eri seosrehuruokintatyyppiä; esimerkiksi hieholla voi olla seosruokinta (TMR) ja lypsylehmillä täydennetty seosruokinta (PMR) lypsyrobotilla.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Onnistunut seosruokinta www.suomenrehu.fi. Viitattu 1.7.2018.