Sensomotorinen kuntoutus

Sensomotoriseen kuntoutukseen kuuluu muun muassa ADT-kuulonmuokkausta, jossa potilas kuuntelee taajuusmuokattua musiikkia.

Sensomotorinen kuntoutus on hoitomenetelmä, jonka tarkoituksena on korjata yliaktiivisesti tai epätarkoituksenmukaisesti toimivia aisteja. Sensomotorinen kuntoutus yhdistelee useita ennestään tunnettuja menetelmiä, kuten kuulonmuokkaushoitoa (ADT), tasapainoelimen kuntoutusta, näkökyvyn tutkimista ja visuaalisen hahmottamisen kuntoutusta sekä refleksijärjestelmän ja niin sanottujen primitiivirefleksien tutkimusta ja kuntoutusta.

Näiden menetelmien pyrkimyksenä on hoitaa lukivaikeutta ja muita oppimisvaikeuksia, dysfasiaa, autismia, levottomuutta ja motorisia ongelmia.[1] Audiologian ja neuropsykologian asiantuntijoiden mukaan menetelmällä ei ole tieteellistä pohjaa.[2]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. Thalamus OY: Usein esitettyjä kysymyksiä Suur-Helsingin Sensomotorinen Keskus. Viitattu 21.8.2007. [vanhentunut linkki]
  2. Austin, P.: Huuhaata oppimisen vaikeuksiin. Helsingin Sanomat, 15.5.2007, s. D2 (Tiede & Luonto).

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Prof. P. Korpilahti, P. 2002. Tehoa kuulohahmotukseen – neurokognitiiviseen teoriaan tukeutuvia menetelmiä. Teoksessa K. Launonen, H. Heimo & T. Tykkyläinen (toim.), Kielen kehitys ja oppimisvaikeudet – arviointi ja kuntoutus (s. 121-135). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 34. Helsinki.
  • Tutkimusjulkaisu: Ylä-Savon Luki-yhdistys ry PEKU Luki-kuntoutusprojekti Juhani Ahon tie 4 73100 Lapinlahti Raportti: Kuulohavaintojen harjoitusohjelma IADT (Individual Auditory Discrimination Training) ja sensomotoriset harjoitteet dysleksian kuntoutuksessa – kuntoutuksen vaikuttavuustutkimus TUTKIMUKSEN LOPPURAPORTTI 31.8.2006
  • Esitelmä kansainvälisessä seminaarissa, Italiassa 202, yhteenveto esitelmästä julistemuodossa: Neirofunctional Correlates pf Auditory Pereption and Discriminaron Training at the School Age, P.Korpilahti, R Ceponiene, R.Näätänen. The Science of Aphasia, Acquafredda di Maratea, Italy, 144-19 June, 2002
  • USA:ssa lukuvuonna 1997/-98 tehty the New Vison School tutkimus:
  • Lukuvuonna 1997 / 1998 tehtiin New Vision School, Minneapolis, USA:ssa laaja 90 oppilasta käsittävä tutkimus kuuloharjoittelun (ADT) vaikutuksesta oppilaisiin. New Vision School on koulupiirissään toimiva erityiskoulu.
  • Tutkimus sensomotorisen harjoittelun, Sensomoottori® ohjelman päivittäisestä tekemisestä tarha- ja kouluikäisillä lapsilla: E.Toppila, 2008. Loppuraportti RAY:n rahoittaman kehitysprojektin tuloksista.
  • Tutkimus kehittymättömän refleksijärjestelmän kuntoutuksen vaikutuksesta, julkaistu: The Lancet February 12, 2000 Vol 355: ”Effects of replicating primary-reflex movements on spesific reading difficulties in children: a randomised, double-blind, controlled trial”: M. McPhillips, P. G. Hepper, G. Mulhern , The Lancet February 12, 2000 Vol 355,