Salaattiperunat ovat kiinteämaltoisia ruokaperunoita. Näin ollen ne pysyvät hyvin koossa keitettäessä, ja ne voidaan kuutioida perunaa sisältäviin salaatteihin. Salaattiperunaominaisuuksiensa vuoksi perunalajikkeiden keitettävyyskokeiden perusteella kiinteämaltoisiksi määriteltyjen perunalajikkeiden vähittäiskauppatunnus on vihreä.