Sademittari

Perinteinen sademittari

Sademittari on väline, jolla mitataan sateen määrää. Perinteisiä mittareita on käytetty jo kauan, mutta hiljattainmilloin? markkinoille ovat tulleet myös digitaaliset ja langattomat sademittarit.

Perinteisessä sademittarissa on tavallisesti pienehkö, avoimen laatikon tai lieriön muotoinen vesisäiliö, jonka yläosassa saattaa olla suppilomainen laajennus. Säiliön reunaan on merkitty asteikko, joka suoraan ilmaisee sademäärän millimetreinä tai tuumina. Yksi sademillimetri vastaa yhtä litraa neliömetrille.

Digitaaliset ja langattomat sademittarit ovat myös yleensä laatikon tai lieriön muotoisia. Niiden sisällä on keinumallinen virtausportti ja siihen liitetty reed-rele, jotka yhdessä mittaavat mittarin läpi kulkeneen veden määrän. Jotkut digitaaliset sademittarit ovat täysin elektronisia eli niissä ei ole lainkaan liikkuvia osia.

ToimintaperiaateMuokkaa

Perinteinen sademittari toimii siten, että sateella sadepisarat valuvat sademittarin yläosan suppiloon, josta vesi valuu asteikolla varustettuun säiliöön. Sademäärä luetaan suoraan asteikolta. Asteikko on laadittu niin, että se ottaa huomioon suppilon pinta-alan ja mittasäiliön poikkipintojen suhteen.

Digitaalinen ja langaton sademittari toimivat keinuperiaatteella. Mittaus perustuu veden virtaukseen sademittarin läpi. Sateella vesi valuu sademittarin suppilon tai lieriön muotoiseen sateen kerääjään. Laitteessa on keinumainen portti, joka jokaisella keinahduksella päästää vakiomäärän vettä lävitseen. Keinuun on kiinnitetty magneetti ja sen läheisyyteen reed-rele. Keinun kipatessa magneetin etäisyys releestä muuttuu, jolloin releen kärjet kytkeytyvät ja rele antaa ohjauspulssin elektroniikkaosalle, joka laskee pulssit ja esittää niiden lukumäärää vastaavan sademäärän laitteen näytössä, tai langattomissa laitteissa lähettää tiedot edelleen langattomasti erilliseen näyttöön.

Täysin elektroninen sademittari perustuu tavallisimmin anturiin, joka punnitsee laitteeseen tulevan veden määrän ja lähettää tiedon sademittarin näyttöön.

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Sademittari.