Tämä artikkeli käsittelee yhteistä toimintaa. Yhdistystä käsittelee Ryhmätyö (yhdistys)

Ryhmätyö tarkoittaa toimintaa yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmätyöksi voidaan esimerkiksi koulussa kutsua myös yhdessä tekemisen konkreettista lopputulosta.

Ryhmätyön vaihtoehtoja ovat yksin tekeminen ja kilpaileminen.[1] Tämä yleinen määritelmä kattaa ryhmässä työskentelemisen elämän eri alueilla, kuten työssä, opiskelussa ja vapaa-ajalla. Yhteistyön tavoitteet ja muodot sekä käytetyt menetelmät vaihtelevat. Asiantuntijoiden erikoistunutta yhteistoimintaa voidaan kutsua ryhmätyöksi siinä kuin yhteistoiminnan pedagogista hyödyntämistä ja opetteluakin.[2][3]

Ryhmätyötä perustellaan käsillä olevasta tehtävästä lähtien sillä, että monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen on yksilön tehtävänä jopa mahdotonta tai yksilötyöskentelyn tulokset eivät ole riittävän hyviä tai kestäviä.[1] Lisäksi sitä voidaan perustella kasvatuksellisesti sosiaalisten taitojen kehittämisellä, oppimismotivaatiolla ja oppimistuloksilla.

Lähteet muokkaa

  • Handolin, Lauri & Väisänen, Olli: Traumatiimin simulaatiokoulutus - kuinka harjoitella ryhmätyönä suoritettua kriittistä hoitotapahtumaa?. Suomen lääkärilehti, 2007, 62. vsk, nro 11, s. 1163-1166. Suomen lääkäriliitto. (suomeksi)
  • ”Ryhmäprosessien hyödyntäminen luokanopettajakoulutuksessa : mahdollisuudet ja haasteet (kirj. Eteläpelto, Anneli, Wirtanen, Sini & Lahti, Jaana)”, Kasvatustieteen päivät Kasvatuksen yhteisöt - uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua?, s. 66-67. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2002. (suomeksi)
  • Sahlberg, Pasi & Leppilampi, Asko: Yksinään vai yhteisvoimin: yhdessäoppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos, 1994. ISBN 951-45-6710-2. (suomeksi)

Viitteet muokkaa

  1. a b Sahlberg & Leppilampi 1994, 67
  2. Handolin, Lauri & Väisänen, Olli: Traumatiimin simulaatiokoulutus - kuinka harjoitella ryhmätyönä suoritettua kriittistä hoitotapahtumaa?. Suomen lääkärilehti, 2007, 62. vsk, nro 11, s. 1163-1166. Suomen lääkäriliitto. (suomeksi)
  3. ”Ryhmäprosessien hyödyntäminen luokanopettajakoulutuksessa : mahdollisuudet ja haasteet (kirj. Eteläpelto, Anneli, Wirtanen, Sini & Lahti, Jaana)”, Kasvatustieteen päivät Kasvatuksen yhteisöt - uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua?, s. 66-67. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2002. (suomeksi)

Kirjallisuutta muokkaa

  • Eskola, Antti: Ryhmätyöstä kirjoitettua. (Katsaus ryhmätyöstä kirjoitettuihin kirjoihin) Aikuiskasvatus, 1983, 27. vsk, nro 4, s. 191-192. (suomeksi)
  • Lehtiö, Leeni, Sormunen, Eero & Hongisto, Heidi: Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen ryhmätyönä : informaatiolukutaidon opiskelu integroituna oppimistehtävään. (Informaatiotutkimuksen päivät (2010 : Tampere)) Informaatiotutkimus, 2010, 29. vsk, nro 3, s. 28. artikkeli. Artikkelin verkkoversio. (suomeksi)