Ryhmälähetys

Ryhmälähetys

Reititysmallit

Ryhmälähetys (multicast) tarkoittaa tietoliikenteessä joukko-, moni- tai ryhmälähetystä. Siinä multicast-kehys lähetetään yhdeltä monelle. Kohdejoukko on tietty erikseen määritelty ryhmä, johon vastaanottajat voivat halutessaan liittyä. Multicastia käytetään erityisesti videoneuvotteluissa, työryhmäohjelmissa ja IPTV-sovelluksissa, koska se on tehokkaampi kuin useat singlecast-lähetykset (unicast).