Roottori (konetekniikka)

sähkömagneettisen koneen liikkuva osa

Roottori (myös pyörijä, ankkuri) on sähkömagneettisen koneen liikkuva osa, jota käytetään muun muassa sähkömoottoreissa ja sähkögeneraattoreissa. Roottorin liike perustuu sähkömagnetismiin, joka aiheuttaa roottorille momentin.

Roottori

Häkkikäämitty roottoriMuokkaa

Häkkikäämityn roottorin roottori koostuu uritetuista rautalevyistä, joiden läpi kulkevat kuparista tai alumiinista tehdyt johteet eli käämit. Johteet on kytketty toisiinsa metallirenkailla. Häkkikäämitykseen indusoituu sähkövirta, joka magnetoi roottorin. Nimi tulee käämityksestä, joka muistuttaa oravanpyörää.