Vahinkokäynnistyksen esto

(Ohjattu sivulta Riskialueiden suojalaitteet)

Vahinkokäynnistyksen esto tai usein käytetty nimitys Lockout / Tagout on Yhdysvaltain työsuojelun hallintoviranomaisen The Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) luoma ohjelma (The Control of Hazardous Energy Source Standard), joka toimii kansainvälisenä standardina onnettomuusriskien hallinnalle, missä lockout tarkoittaa energian syötöstä erottamista erilaisilla lukitsemistavoilla tai lisälukitsemislaitteilla ja tagout henkilökohtaista lukkovarmistusta, merkintätunnistusta tai -varoitusta. Lockout / Tagout -standardi velvoittaa vaarallisten laitteiden asianmukaisen sammuttamisen, merkitsemisen ja eristämisen ulkopuolisilta henkilöiltä. Suomeksi asian voi sanoa käyttämällä esimerkiksi termiä varmistuslukitus- ja -merkintämenettely.

Standardin tarkoitusMuokkaa

Lockout / Tagout -standardi on suunniteltu estämään koneiden tai laitteistojen odottamattomia käynnistyksiä tai energian hallitsematonta vapautumista huolto- ja korjaustöiden aikana, työntekijän onnettomuusriskin ollessa ilmeinen. Lockout-standardin edellytys täyttyy, jos työnsuorittajan on poistettava tai ohitettava turvalaite tai muu varmistuslaite huolto- ja korjaustyön aikana, jos koneen tai laitteiston käyttö aiheuttaa vaaravyöhykkeen tai riskialueen tai jos työnsuorittajan on sijoitettava mikä tahansa ruumiinjäsen koneiston tai laitteiston sisään tai vaikutusalueelle, jossa työ tosiasiallisesti suoritetaan.

Päivittäiset normaalit työkaluvaihdot, säädöt ja muut pienemmät huoltotoimenpiteet tuotannossa eivät kuulu Lockout/Tagout-standardin piiriin edellyttäen, että ne ovat rutiininomaisia, toistuvia, koneeseen tai laitteeseen olennaisesti liittyviä toimenpiteitä ja että ne suoritetaan valitsemalla käyttöön menetelmät, jotka tuottavat tehokkaan suojan työnsuorittajalle.

Esiintyvyys laissaMuokkaa

Lockout / Tagout -standardi on ollut Yhdysvaltain teollisuutta velvoittava laki 3.1.1990 lähtien. Euroopassa muun muassa EU-direktiivi 89/655 antaa säädöksiä ja määräyksiä koskien kaikkien energialähteiden poissulkemista koneiden ja laitteiden huollon tai korjauksen ajaksi, esimerkiksi § 2.14 sanoo: Jokaisen työlaitteen tulee olla varustettu helposti tunnistettavalla poiskytkennällä energialähteestä ja jälleenkytkennän tulee tapahtua työnsuorittajan kannalta riskittömästi, ja § 2.15 sanoo: Työlaitteet (työkoneet) on varustettava työnsuorittajan kannalta tarpeellisilla varoituskilvillä ja muilla riittävillä varoitusmenetelmillä.

EU:n konedirektiivissä 98/37 EY edellytetään varmistuslukitus- ja tunnistusohjelmien ja sovelluksien toimeenpanemista koneissa ja laitteissa seisokkien ja alasajon aikana. Myös Suomessa asiasta on laki, ja suomalaisessa standardissa SFS-EN-1037 käsitellään yksityiskohtaisemmin odottamattoman käynnistyksen estämistä.

LähteetMuokkaa