Retkeilykasvio

kirja

Retkeilykasvio on kasvien tunnistamiseen tarkoitettu maastokäyttöön soveltuva käsikirja. Siinä esitellään yleensä tietyn alueen kasvilajisto (tai osalajisto), lajien tuntomerkit, taksonomia ja levinneisyys. Usein mukana on määrityskaavoja, joiden avulla kasvi voidaan nimetä eri heimoja, sukuja ja lajeja erottavien tuntomerkkien avulla.

Itsenäisen Suomen peruskasvioita ovat olleet Ilmari Hiitosen Suomen kasvio ("Iso-Hiitonen") ja Koulu- ja retkeilykasvio ("Pikku-Hiitonen").

Uusi Retkeilykasvio-niminen teos ilmestyi vuonna 1984 Suomen Luonnonsuojelun Tuki ry:n kustantamana. Teoksen neljäs, täysin uudistettu painos julkaistiin vuonna 1998.[1]

Lähteet Muokkaa

Kirjallisuutta Muokkaa

  • Hiitonen Ilmari: Suomen kasvio. Helsinki, 771 s.: Otava, 1933.
  • Hiitonen Ilmari, Poijärvi Arvi: Koulu- ja retkeilykasvio. Helsinki, 471 s, 10. painos.: Otava, 1959.
  • Hämet-Ahti, L. & Suominen, J. & Ulvinen, T. & Uotila, P. & Vuokko, S. (toim.): Retkeilykasvio. Helsinki: Suomen Luonnonsuojelun tuki, 1984. ISBN 951-9381-02-3.
  • Hämet-Ahti, L. & Suominen, J. & Ulvinen, T. & Uotila, P. (toim.): Retkeilykasvio. Helsinki: Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, 1998. ISBN 951-45-8167-9.
  • Hämet-Ahti, L. & Kurtto, A. & Lampinen, R. & Piirainen, M. & Suominen, J. & Ulvinen, T. & Uotila., P. & Väre: Lisäyksiä ja korjauksia Retkeilykasvion neljänteen painokseen. Lutukka, 2005, 21. vsk, nro 2, s. 41-85. ISSN 0782-050X.
  • Lid, Johannes: Norsk og svensk flora. Oslo: Det Norske Samlaget, 1963.