Rekursiivinen akronyymi

itsensä sisältävä akronyymi

Rekursiivinen akronyymi on itseensä viittaava lyhennesana (tai toisinaan oikeammin kirjainlyhenne), joka toistuu lyhenteen auki kirjoitetussakin muodossa. Rekursiiviset akronyymit ovat kehämääritelmiä, sillä niissä lyhenne määritellään itsensä avulla.

Esimerkkejä tietotekniikan alalta muokkaa

Rekursiiviset akronyymit ovat erityisestilähde? hakkerien suosima huumorin laji, joten niitä tapaa monien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen nimissä.

Lyhenne Pitkä muoto Suomeksi Huomautuksia
GNU GNU's Not Unix! ’GNU ei ole Unix’ GNU-projektin tavoitteena on kehittää Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä.
LAME LAME Ain't an MP3 Encoder ’LAME ei ole MP3-enkooderi’ Itse asiassa nykyään LAME on MP3-enkooderi, mutta alun perin se koostui muutostiedostoista suljettuun enkooderiin.[1]
NiL NiL Isn't Liero ’NiL ei ole Liero’ NiL on avoimen lähdekoodin klooni Liero-ammuskelupelistä
PHP PHP: Hypertext Preprocessor ’PHP: hypertekstin esikäsittelijä’ Alun perin ei-rekursiivinen kirjainlyhenne ”PHP/FI” – Personal Home Page / Forms Interpreter[2]
RPM RPM Package Manager ’RPM-paketinhallinta­järjestelmä’ Alun perin Red Hat Package Manager.
Wine Wine Is Not an Emulator ’Wine ei ole emulaattori’ Windows-ohjelmistojen käytön muissa käyttöjärjestelmissä mahdollistava yhteensopivuuskerros ei ole varsinaisesti emulaattori, vaikka sitä sellaiseksi usein luonnehditaan.
YAML YAML Ain't Markup Language ’YAML ei ole merkintäkieli’ Alun perin Yet Another Markup Language, ’vielä yksi merkintäkieli’.

Pine-sähköpostiohjelman nimen kerrotaan usein tulevan sanoista Pine is not Elm (’Pine ei ole Elm’) viitaten Elm-sähköpostiohjelmaan, mutta eräs Pinen alkuperäisistä kehittäjistä on sanonut, että alun perin ohjelman nimi ei ollut lyhenne lainkaan. Nykyisin ohjelman nimi on virallisesti Program for Internet News and E-mail (’Internetin uutisryhmien ja sähköpostin [luku]ohjelma’).[3]

GNU-projektin tavoin myös Linux-käyttöjärjestelmän nimen on joskus arveltu muodostuneen rekursiivisena akronyyminä sanoista Linux is not Unix (’Linux ei ole Unix’).[4]

Oma lukunsa on GNU-projektissa kehitettävän Hurd-käyttöjärjestelmäytimen nimi. Sitä voisi luonnehtia kaksitasoiseksi rekursiiviseksi akronyymiksi, sillä Hurd on itsessään akronyymi sanoista Hird of Unix-Replacing Daemons (’joukko Unixin korvaavia taustaprosesseja’), ja hird puolestaan on määritelty akronyymiksi sanoista Hurd of Interfaces Representing Depth (’joukko syvyyttä edustavia ohjelmointirajapintoja’). Sanoina sekä hurd että hird ovat vain tätä varten keksittyjä muunnelmia englannin sanasta herd (’lauma’), sillä ne kaikki lausutaan samalla tavalla [həːd]. Koko nimi GNU Hurd on siis gnuulaumaan viittaava sanaleikki.[5]

Muita esimerkkejä muokkaa

Rekursiivista nimeämistä esiintyy satunnaisesti muissakin yhteyksissä.

Lyhenne Pitkä muoto Huomautuksia
SAAB Saab Automobile Aktiebolaget Aikaisemmin ei-rekursiivinen Svenska Aeroplan AB.
VISA Visa International Service Association

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Roberto Amorim: LAME MP3 Encoder: About 2.7.2007. Viitattu 13.8.2007. (englanniksi)
  2. Rasmus Lerdorf: Announce: Personal Home Page Tools (PHP Tools) 8. kesäkuuta 1995. Uutisryhmät. Viitattu 13.8.2007. (englanniksi)
  3. Laurence Lundblade: Laurence's home page: Naming Pine island-resort.com. Viitattu 13.8.2007. (englanniksi)
  4. Ruven Gottlieb: Linux: Origins? Recursive acronym? 23. toukokuuta 1999. The New York Linux Users Group. Viitattu 12.2.2010. (englanniksi)[vanhentunut linkki]
  5. GNU Hurd: Origin of the Name Free Software Foundation. Viitattu 12.2.2010. (englanniksi)