Rasemorfaani

kemiallinen yhdiste

Rasemorfaani on dekstrorfaanin ja levorfanolin raseeminen seos.

Molekyylit ovat toistensa peilikuvat, kuten vaikkapa ihmisen kädet.