Rappeutuminen, degeneroituminen tai degeneraatio tarkoittaa evoluutiossa tapahtuvaa kehitystä, jossa lajin, rodun tai suvun perintötekijät[1][2] muovautuvat yhä yksinkertaisempaan suuntaan monien sukupolvien ajan.[3][4][5] Tämä ilmenee hitaana biologisen funktion katoamisena, erikoistumisena tai jonkin elimistön osan sopeutumisena useiden sukupolvien aikana.[6][5] Konseptin laajemmalla määritelmällä sillä tarkoitetaan yhä etenevässä määrin tapahtuvaa turmeltumista aikaisempien sukupolvien fyysisen luonteen normista tai muodoista.[7] Ilmiö voi johtua esimerkiksi pitkälle jalostetun kotieläinrodun tai kasvilajikkeen siirtämisestä ympäristöön, johon se ei ole sopeutunut, tai siitä, että peittyvät huonot perintötekijät pääsevät pitkään jatkuneen sukusiitoksen vuoksi yhä useammin ilmiasussa esiin.[1]

Termin taustalla on ajatus, että lajista voisi perinnöllisen heikkenemisen[1][2] myötä tulla ajan kuluessa tulla “alkeellisempi“.

Käsitteellä ei ole mitään sijaa nykyisissä biotieteissä: evoluutiobiologia käsittelee valintaa tai adaptaatiota, joka johtaa eliöpopulaatioihin, jotka ovat geneettisesti erilaisia esi-isistään. Kyseisellä valinnalla tai adaptaatiolla ei ole luontaista suuntaa.[8] Tieteenala ei tee erottelua niille muutoksille, jotka johtavat populaation suurempaan tai pienempään monimutkaisuuteen suhteessa näiden esi-isiin, joten alkeellisen lajin käsitettä ei voida määritellä.

Nykyisin "rappeutuminen" -käsitteen ei-tekninen käyttö perustuu pitkälti seuraaviin virheellisiin päätelmiin[9]:

 • biologiassa rakenteilla ja funktioilla on hierarkia ja
 • evoluution täytyy tarkoittaa "etenemistä" kohti "kehittyneempiä" eliöitä, joilla on monimutkaisemmat rakenteet ja funktiot.

Nämä virhepäätelmät liittyvät kahteen väärinkäsitykseen, että[9]:

 • evoluution tarkoitus on tehdä lajeista enemmän "kehittyneitä"; ja että
 • modernit lajit ovat rappeutuneita, jos ne ovat menettäneet joitakin niiden esi-isillä olleita toimintoja tai monimutkaisuutta.

Lähteet muokkaa

 1. a b c CD-Facta 2005: suomenkielinen tietosanakirja. Artikkeli: 2. rappeutuminen, Lainaus: "2. rappeutuminen, biologiassa lajin, rodun tai suvun perinnöllinen huononeminen.". Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29148-X.
 2. a b Rantala Risto, päätoimittaja, Itkonen Mikko, Suramo Ari; grafiikka: Vakkila, Juha.: Otavan tietosanakirja. Artikkeli: degeneraatio, Lainaus: "Degeneraatio, rappeutuminen - Biologiassa: lajin, rodun tai suvun perinnöllinen heikkeneminen.", Teoksen muoto: CD-linja Ulkoasu: 1 optinen levy (CD-ROM) : vär. ; 12 cm.. Helsinki: Otava, 1997. ISBN 951-1-15139-8.
 3. Dictionary: Devolution. Lainaus: "6 Biol. evolution of structures toward greater simplicity or disappearance; degeneration" Tietoja ensyklopediasta: Versio 7.5.0DV for Windows 95/98/NT 4.0. Compton's Interactive Encyclopedia Deluxe, The Learning Company, Inc., Heinäkuu 1999. OLC: 46887893. (englanniksi)
 4. Dictionary: Devolution. Lainaus: "3 Biol. deterioration or loss of a function or structure in the course of evolution, as in the vestigial eyes of many cave animals" Tietoja ensyklopediasta: Versio 7.5.0DV for Windows 95/98/NT 4.0. Compton's Interactive Encyclopedia Deluxe, The Learning Company, Inc., Heinäkuu 1999. OLC: 46887893. (englanniksi)
 5. a b Encarta Dictionaries: degeneration. Lainaus: "3. biology loss of function: the gradual loss of the biological function, specialization, or adaptation of a part of the body over many generations". Encarta Multimedia Encyclopedia, Microsoft® Student 2009 [DVD], Microsoft Corporation, 2009. (englanniksi)
 6. Encarta Dictionaries: devolution. Lainaus: "4. biology Same as degeneration (sense 3)". Encarta Multimedia Encyclopedia, Microsoft® Student 2009 [DVD], Microsoft Corporation, 2009. (englanniksi)
 7. Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus: Dictionary: degeneration. Lainaus: "4 a : progressive deterioration of physical characters from a level representing the norm of earlier generations or forms b : deterioration of a tissue or an organ in which its function is diminished or its structure is impaired deterioration". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, 2015. ISBN 978-1625132963. (englanniksi)
 8. McShea, D.W.: Complexity and evolution: What everybody knows. Biol Philos, 1991, 6. vsk, nro 3, s. 303–324. doi:10.1007/BF00132234. Artikkelin verkkoversio. Viitattu 6.2.2017. (englanniksi)
 9. a b DeWitt, Richard: ”A word of caution”, ”29 Overview of the Theory of Evolution”, Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science, s. 292–293. Third edition / kolmas laitos, lainaus s. 292: “In this context there are no traits that are inherently “better” or “worse,” no traits that are inherently more advanced or less advanced, no species with traits that make them “higher“ or “lower“ species in any meaningful sense of these words.”, lainaus s.292 suomennettuna: ”Tässä yhteydessä ei ole ominaispiirteitä, jotka ovat luonnostaan ”parempia” tai ”huonompia”, ei ole piirteitä, jotka ovat luonnostaan kehittyneempiä tai vähemmän kehittyneitä, ei lajeja, joilla olisi piirteitä, jotka tekisivät niistä ”korkeampia” tai ”alempia” lajeja” missään näiden sanojen merkityksellisessä mielessä.”. Wiley Blackwell, 2018. ISBN 978-1-119-11889-3 (nidottu) &  ISBN 978-1-119-11898-5 (E-kirja). Finna.fi-tietokanta (viitattu 23.4.2024). (englanniksi)