Ramppi

Wikimedia-täsmennyssivu

Ramppi tarkoittaa yleensä eri korkeuksien välillä olevaa luiskamaista rakennelmaa. Ramppi voi viitata seuraaviin asioihin:

  • ajoluiska (myös ajosilta tai ramppi), ajoneuvon tai pyörillä olevan laitteen kulkua eri tasojen välillä helpottava kiinteä tai siirreltävä rakennelma
  • asemataso (myös ramppi), lentokentän alue, jossa lentokoneiden lastaus, tankkaus, sekä parkkaus tapahtuu
  • luiska, kalteva rakennelma, joka helpottaa liikkumista tai raskaiden kuormien siirtoa eri korkeudella olevien tasanteiden välillä
  • ramppi, eritasoliittymässä eri suuntiin johtavien teiden välinen lyhyt liityntäkaista
  • ramppi, extreme-urheilussa käytetty kourumainen rakennelma
  • ramppi, hornussauksessa käytettävä kevyt metallista ja teräksestä tehty peliväline, josta nouss-kiekko lyödään matkaan
  • ramppi, veneenlaskupaikalla oleva viistosti veteen johtava luiska
  • Ramppi-teatteri, harrastajateatteri Kangasalla
  • Vaasan Ylioppilasteatteri Ramppi

Katso myös Muokkaa

  Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Ramppi”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.