Ramppi

Wikimedia-täsmennyssivu

Ramppi tarkoittaa yleensä eri korkeuksien välillä olevaa luiskamaista rakennelmaa. Ramppi voi viitata seuraaviin asioihin:

  • ajoluiska (myös ajosilta tai ramppi), ajoneuvon tai pyörillä olevan laitteen kulkua eri tasojen välillä helpottava kiinteä tai siirreltävä rakennelma
  • asemataso (myös ramppi), lentokentän alue, jossa lentokoneiden lastaus, tankkaus, sekä parkkaus tapahtuu
  • luiska, kalteva rakennelma, joka helpottaa liikkumista tai raskaiden kuormien siirtoa eri korkeudella olevien tasanteiden välillä
  • ramppi, eritasoliittymässä eri suuntiin johtavien teiden välinen lyhyt liityntäkaista
  • ramppi, extreme-urheilussa käytetty kourumainen rakennelma
  • ramppi, hornussauksessa käytettävä kevyt metallista ja teräksestä tehty peliväline, josta nouss-kiekko lyödään matkaan
  • ramppi, veneenlaskupaikalla oleva viistosti veteen johtava luiska
  • Ramppi-teatteri, harrastajateatteri Kangasalla
  • Vaasan Ylioppilasteatteri Ramppi

Katso myösMuokkaa

  Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.