Puolireaktio

hapetus-pelkistysreaktion toinen osa

Puolireaktio on hapetus-pelkistysreaktion toinen osa, jolla ilmaistaan joko hapetus tai pelkistys. Laskemalla puolireaktiot yhteen saadaan kokonaisreaktio.

Esimerkiksi reaktio Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+ voidaan jakaa puolireaktioihin:

  • Zn → Zn2+ + 2 e (hapetus)
  • Cu2+ + 2 e → Cu (pelkistys).