Punitive damages

Punitive damages (rangaistusluonteiset tai punitatiiviset vahigonkorvaukset) tarkoittaa common law -oikeusjärjestelmässä sellaista korvausta, jonka vahingonkärsijä saa tosiasiallisesti aiheutuneen vahingon määrän lisäksi. Vahingonaiheuttaja on siis korvausvastuullinen aiheuttamastaan todellisesta vahingosta, jonka lisäksi hän voi joutua maksamaan vahinkoa kärsineelle rangaistuksenluonteisen korvauksen, joka ei ole riippuvainen todellisen vahingon määrästä.

Common law -oikeusjärjestelmässä vahingonkorvaukset jaetaan varsinaisiin/korvaaviin vahingonkorvauksiin (compensatory damages) ja rangaistusluonteisiin vahingonkorvauksiin (punitive damages). Rangaistusluonteisten vahingonkorvausten tarkoitus on rangaista vahingonaiheuttajaa tämän toiminnasta ja estää teon toistaminen.[1]

Suo­mes­sa ei ole sa­man­lais­ta ran­gais­tus­luon­teis­ta va­hin­gon­kor­vaus­jär­jes­tel­mää kuin Yh­dys­val­lois­sa. Suo­mes­sa va­hin­gon­kor­vauk­sen tar­koi­tuk­se­na on saat­taa va­hin­gon kär­si­nyt ta­lou­del­l­isesti sii­hen ase­maan kuin va­hin­koa ei olisi lain­kaan ta­pah­tu­nut eikä va­hin­gon­kor­vauk­sel­la ole tar­koi­tus pääs­tä hyö­ty­mään.[2]

OikeuskäytäntöäMuokkaa

Yhdysvaltain korkein oikeus käsitteli rangaistusluonteisten korvausten määrää BMW of North America, Inc. v. Gore -ratkaisussa vuonna 1996. Tapauksessa uutena myyty BMW oli maalattu uudelleen, eikä tästä kerrottu ostajalle. Alabamalainen valamiehistö tuomitsi BMW:n maksamaan 4000 dollaria varsinaisen vahingon osalta (auton hinnanalennus) ja neljä miljoonaa dollaria rangaistusluonteisia korvauksia. Myöhemmin Alabaman osavaltion korkein oikeus kohtuullisti korvaussumman kahteen miljoonaan.[3] Tapaus eteni liittovaltion korkeimpaan oikeuteen, joka piti korvausta kohtuuttoman suurena ja palautti asian osavaltioon uudelleen käsiteltäväksi antamatta kuitenkaan konkreettisia ohjeita siitä, miten rangaistuskorvaukset oli laskettava jatkossa. Korvausten suuruudesta sanottiin, että niitä oli verrattava vastaajan käytöksen moitittavuuteen, kantajalle aiheutettuun haittaan ja muiden mahdollisten rangaistusten eroon.[4]

LähteetMuokkaa

  1. Compensatory Damages Invostopedia.com. Viitattu 30.7.2017. (englanniksi)
  2. Ohje valituslomakkeen täyttämiselle Kuluttajariitalautakunta. Viitattu 30.7.2017.
  3. BMW's $2 Million Paint Job The New York Times. 14.10.1995. Viitattu 30.7.2017. (englanniksi)
  4. Reflecting On The 20th Anniversary Of BMW V. Gore Law360.com. 19.5.2016. Viitattu 30.7.2017. (englanniksi)