Pullonkaula

käsite, jota käytetään metaforana eri yhteyksissä

Pullonkaula on käsite, jota käytetään metaforana eri yhteyksissä. Käsite juontaa juurensa nesteen säilyttämiseen tarkoitetusta pullosta, jossa muoto kapenee yläosaa (kaulaa) myöten. Vaikka pullo olisi kuinka tilava, pullon suu määrittelee nesteen virtausnopeuden pullosta ulos virtausdynamiikan lakien mukaan. Liikenteessä pullonkaulalla tarkoitetaan liikennejärjestelmässä tai paljon käytetyssä reitissä olevaa kohtaa, jossa liikenne hidastuu rajallisen kapasiteetin vuoksi. Kyseessä voi olla esimerkiksi liian kapea tie tai silta.

Tietoteniikassa ja muissakin systeemeissä pullonkaula tarkoittaa järjestelmän osa-aluetta, joka estää koko järjestelmän toimimisen täydellä kapasiteetilla. Yleensä tämä johtuu siitä, että pullonkaulana toimivan osan suorituskyky on alhaisempi muihin osa-alueisiin verrattuna. Esimerkiksi suuria tietomääriä kasiteltäessä voidaan havaita, että kaikista moderneinkin laitteisto on käytännössä hyödytön, mikäli kiintolevy on hyvin vanhanaikainen. Tällöin pullonkaulaksi muodostuu hidas kiintolevy.

Pullonkaulailmiö tunnetaan myös ihmisen ja muiden lajien evoluutiossa ja maapallon eri alueiden asutushistoriassa, kun koko myöhemmän populaation kokonaisuudessaan tai populaation jollakin nimenomaisella alueella on päätelty olevan jonkin hyvin pienen perustajajoukon jälkeläisiä. Tällöin edeltävän populaation koko geneettisestä monimuotoisuudesta välittyy myöhempään populaatioon vain pieni osa.