Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka tehtävänä on tukea nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamista ehkäisevässä päihdetyössä.

Nuorten parissa tehtävässä ehkäisevässä päihdetyössä korostuu sosiaalinen vahvistaminen, kasvatuksellinen ote ja kokonaisvaltainen kohtaaminen yleisen ja riskiehkäisyn rinnalla. Preventiimin tehtävänä on kehittää nimenomaan nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä ja varmistaa se, että nuoret kohdataan päihdekasvatuksen tiimoilta laadukkaasti ja mielekkäästi. Olennaista on varmistaa se, että ammattilaisilla on ajantasaiset tiedot ja keinot tehdä tavoitteellista päihdekasvatusta.

Preventiimin kohderyhmä ovat  nuorisoalan ammattilaiset muun muassa kunnissa, järjestöissä, oppilaitoksissa ja seurakunnissa, ehkäisevää päihdetyötä suunnittelevat ja kehittävät tahot sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet ammatilliset toimijat.

Preventiimin pysyvää toimintaa on esimerkiksi

  • monipuoliset, korkeakoulutasoiset koulutukset
  • laadukkaat julkaisut
  • valtakunnallinen verkosto ja sen tarjoama ammatillinen vertaistuki
  • kuukausitiedote ehkäisevän päihdetyönajankohtaisista asioista
  • kiinnostavat tapahtumat
  • keskustelunaloitukset ja uudet näkökulmat ehkäisevään päihdetyöhön
  • mahdollisuudet olla yhdessä kehittämässä nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä

Yllä mainittujen lisäksi Preventiimi mukana myös erilaisissa yhteistyö- ja kehittämishankkeissa ja toimii asiantuntijaroolissa eri yhteyksissä liittyen nuorisoalan ehkäisevään päihdetyöhön.

Preventiimi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama osaamiskeskus ja yksi ministeriön nimeämistä toimijoista, joille on uskottu nuorisotyön kehittäminen omalla alallaan. Preventiimiä hallinnoi Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), joka on merkittävä kouluttaja nuorisoalalla.

Aiheesta muualla muokkaa