Potilasturvallisuuskeskus

Potilasturvallisuuskeskus, virallisesti Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus ja Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet on Vaasan keskussairaalan yhteyteen vuonna 2019 perustettu valtakunnallinen yhteistyöverkosto, joka aloitti toimintansa 29. elokuuta 2019. Potilasturvallisuuden tutkimustyön johtoon tulee professori.[1][2]

Keskuksen nimi oli alkujaan vain englanninkielinen No-harm Center, mutta se sai epäonnistuneesta nimestä palautetta muun muassa Kotimaisten kielten keskukselta, että nimi ei täytä hyvän julkishallinnon nimen kriteerejä. Kirjoituksessa viitataan oikeusasiamiehen päätökseen vuodelta 2010, että sairaalan yksikölle annettu nimi Stroke Unit on perustuslain, kielilain ja hallintolain vastainen.[3] Keskus sai joulukuussa 2019 myös suomen- ja ruotsinkieliset nimet.[1]

Keskus harjoittaa potilasturvallisuuden tutkimustyötä. Aluksi sen toiminnan painopisteenä on ensinnäkin valtakunnallinen yhteistutkimus, joka kartoittaa potilasturvallisuuden nykytilaa. Toiseksi pyritään luomaan yhtenäiset ohjeet hoitoon tulevan potilaan tunnistamiseksi ja lisäämään ihmisten tietoisuutta siitä, miksi tunnistaminen on tärkeää. Kolmas alkuvaiheen tehtävä on tutkia sairaalakuolemia potilasturvallisuuden kannalta. Neljänneksi pyritään kehittämään ja järjestelmällisesti seuraamaan potilasturvallisuuden osaamista.[2]

LähteetMuokkaa

  1. a b No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet Eduskunnan oikeusasiamies. Viitattu 14.12.2019.
  2. a b Ulla Kuivasmäki: Vaasan keskussairaalaan perustettiin valtakunnallinen potilasturvallisuuskeskus yle.fi, uutiset. 29.8.2019. Viitattu 14.12.2019.
  3. No-Harm Center on epäonnistunut nimi Kielitieto, Kotus. 30.8.2019. Viitattu 14.12.2019.