Potenssilaki

Potenssilaki on matemaattinen kahden muuttujan välinen suhde, jossa toisen muuttujan arvo vaihtelee toisen muuttujan potenssiin. Esimerkiksi maanjäristyksen voimakkuuden kasvaminen kymmenkertaiseksi pienentää sen esiintymistodennäköisyyden kymmenenteen osaan – tietyn voimakkuuksisten maanjäristysten esiintymistiheyden sanotaan noudattavan potenssilakia.

Esimerkkikuvaaja potenssilakia noudattavasta suosituimmuusjärjestyksestä. Vasemmalla suosituimmat ja oikealla niin sanottu pitkä häntä.