Pommi

räjähtävä ase

Pommi tarkoittaa erilaisia räjähdyspanoksia. Sotilaskielenkäytössä pommi on yleisnimitys lento- ja syvyyspommeille eli ilma- tai pinta-aluksesta kohteeseensa pudotettaville tai heitettäville taistelulatauksille. Lentopommeihin lukeutuvat sirpale-, paine-, panssari-, kasetti- eli ns. rypälepommit, sirote-, aerosoli-, jarruvarjo-, tunkeuma-, palo-, valaisu-, savu- ja ydinpommit sekä joukko muita erikoispommeja, joiden taistelulataus voi koostua esimerkiksi kemiallisista tai biologisista aseista. Osa pommeista, kuten GPS-, TV- ja laser-ohjatut pommit, kuuluvat ohjautuvuutensa perusteella täsmäaseisiin.

Yli 9 800 kilogramman painoinen, GPS-ohjautuva GBU-43/B "MOAB"-aerosolipommi

Siviilikielenkäytössä sanalle pommi, on kehittynyt sotilaskielenkäytöstä eroavia merkityksiä. Siviilikielenkäytössä pommi saattaa tarkoittaa miltei mitä tahansa räjähdyspanosta.

Räjähde voidaan rakentaa esimerkiksi autoon, jolloin se on helppo kuljettaa räjäytyspaikalle. Tällöin puhutaan autopommista. Erilaisiin pommi-iskuihin käytetyt räjähteet valmistetaan muun muassa lannoitteista. Epätavanomaisessa sodankäynnissä käytetään runsaasti ns. improvisoituja räjähteitä eli tienvarsipommeja.

Internet-pommeiksi on nimitetty omatekoisia räjähteitä, joiden valmistusohjeet on saatu internetistä. Nämä ovat erittäin vaarallisia valmistaa ja käsitellä, koska ne usein ovat rakenteeltaan epävakaita, ja saattavat räjähtää jo ainesosia sekoitettaessa, toisin kuin louhintaan ja sotilaskäyttöön suunnitellut räjähteet.

Pommityyppien ominaisuuksia

muokkaa

Sirpalepommit ovat räjähdysaineella ladattuja pommeja, joiden vaikutus perustuu sirpale- ja painevaikutukseen. Vapaasti putoavia sirpalepommeja nimitetään joskus myös rautapommeiksi.

Painepommit tai miinapommit ovat sirpalepommin kaltaisia, mutta ohutkuorisempia pommeja, joiden vaikutus perustuu pääasiassa painevaikutukseen.

Panssaripommit ovat paksukuorisia, erikoisteräksestä valmistettuja yleensä peräsytyttimellä varustettuja pommeja, joita käytetään sotalaivojen ja linnoitettujen maalien tuhoamiseen.

Kasetti- eli ns. rypälepommit ovat periaatteeltaan ilma-aluksesta pudotettavia säiliöitä, jotka on ladattu tytärpommeilla. Kasettipommi aukeaa ilmassa maalin yläpuolella, levittäen tytärpommit laajalle alueelle. Tytärpommit voivat olla monikäyttöpommeja, jotka on varustettu ontelopanoksella sekä sirpaloituvalla kuorella. Kasettipommeissa on monia erityyppisiä hyötykuormia, jotka saattavat koostua esimerkiksi palopommeista, miinoista tai ohjautuvista tytärpommeista. Yhdysvaltain asevoimilla on käytössään sähkönjakeluverkkoja vastaan käytettävä kasettipommityyppi, jonka tytärpommit sisältävät hiilikuitusäikeitä, tarkoituksena aiheuttaa oikosulkuja.

Sirotepommit ovat suuria, ilma-aluksen ripustimiin kiinnitettäviä tytärpommeilla ladattuja säiliöitä. Sirotepommi avataan maalialueen yläpuolella, jolloin tytärpommit saadaan tehokkaasti levitettyä laajalle alueelle. Toisin kuin kasettipommit, sirotepommit jäävät tytärpommien pudottamisen jälkeen kiinni ripustimiinsa. Joidenkin sirotepommien hyötykuormana voi olla samanaikaisesti erityyppisiä tytärpommeja ja miinoja.

Aerosolipommit ovat voimakkaimpia tavanomaisia pommeja. Aerosolipommit on ladattu nestemäisellä räjähdysaineella, joka leviää maalialueella aerosolina ilmaan ja räjäytetään. Aerosolipommilla on suuri paine- ja polttovaikutuksella aikaansaatu tuhovaikutus.

Jarruvarjopommit ovat jarruvarjolla varustettuja pommeja, jotka on tarkoitettu matalalta tapahtuvaan ilmarynnäköintiin. Pommin irrotessa avautuva jarruvarjo hidastaa pommin putomisnopeutta siten että pudottava kone ehtii lentää pommin vaikutusalueen ulkopuolelle ennen pommin räjähtämistä.

Tunkeumapommit on tarkoitettu etupäässä kiitoteiden tuhoamiseen. Tunkeumapommissa on pudottamisen jälkeen syttyvä rakettimoottori, joka antaa pommille tunkeutumiseen tarvittavan kiihdytyksen. Pommi räjähtää vasta tunkeuduttuaan maaperään.

Palopommit ovat polttovaikutukseen vaikutuksensa perustavia pommeja. Palopommeissa käytetään erilaisia polttotaisteluaineita, kuten valkoista fosforia, termiittiä, elektronia ja napalmia. Napalm-pommit voidaan erotella myös omaksi pommityypikseen.

Syvyyspommit ovat pinta- tai ilma-aluksesta heitettäviä tai pudotettavia veden pinnan alapuolella toimivia, sukellusveneiden torjuntaan tarkoitettuja pommeja. Syvyyspommin teho perustuu painevaikutukseen.

Liitopommit ovat ilma-aluksesta laukaistavia, kohteeseen liitäviä pommeja, joissa on jonkinlainen ohjaus. Liitopommeissa voi olla erilaisia taistelukärkiä.